fredag 10 januari 2014

Dags att kraftsamla för att uppvärdera tillverkningsindustrins betydelse!


När den åttonde Möbelriksdagen invigdes idag i Skillingaryd hade jag förmånen att få medverka i den inledande paneldebatten där en synnerligen angelägen fråga avhandlades; "Finns det en framtid för produktion i Sverige?" Svaret på den frågan är ett klart och tydligt "Ja!"

Nästan hälften av Sveriges export kommer från tillverkningsindustrin. Det är tack vare dessa företag vi har råd att satsa resurser på sjukvård, skola och omsorg. Det är i näringslivet och inom tilllverkningsindustrin som de resurser skapas som vi politiker får möjlighet att fördela till välfärdstjänster. Därför är det oerhört angeläget att politiken ser till att skapa de förutsättningar som krävs för att näringslivet i sin tur ska kunna fungera och skapa de jobb vi behöver för att behålla grunden till vårt välstånd.

Under en längre tid har trenden varit att nedvärdera industrins och tillverkningens betydelse. Industrijobben ska ”outsourcas” och ersättas av en massa nya arbetstillfällen inom tjänstesektorn och upplevelsenäringarna. Detta trots studier som pekar på att industrin för mycket lång tid framåt kommer att fortsätta vara basnäringen i Sverige.

Jag bestämde mig därför att lansera idén om ett konkret ”Handslag” mellan näringslivet och våra beslutsfattare i riksdag och regering där man kommer överens om att satsa på att skapa de förutsättningar som gör att tillverkningsindustrin kan växa och utvecklas i Sverige. En gemensam, kraftfull agenda mellan det privata och det offentliga över parti- och blockgränser för att säkra Sveriges konkurrenskraft. En långsiktig satsning på utbildning, kompetens, innovationer/FoU, infrastruktur mm i syfte att klara konkurrensen på en global marknad.

Inför varje ny investering ställs svenskt företagsklimat mot konkurrentländernas. Med en liten hemmamarknad och långa avstånd måste de konkurrensförutsättningar som vi i Sverige själva kan styra över hela tiden optimeras.

Det är därför viktigt med effektiva logistiklösningar och god tillgång på energi till stabila och konkurrenskraftiga priser. Företagen måste få ett skattesystem som präglas av långsiktighet och enhetlighet samt stimulerar till jobb och utveckling och som stärker förutsättningarna för investeringar och en god industriell utveckling i Sverige. Vi måste vara överens om ett utbildningssystem som klarar av att ge den utbildning som våra företag efterfrågar, vi måste satsa på infrastrukturen för att kunna tillgodose säkra transporter av såväl råvaror, färdiga produkter som personal.

Andra områden är innovationspolitiken, kopplingarna mellan våra högskolor/universitet och näringslivet, möjliggörandet av produktutveckling i nära anslutning till produktionen, kvalitet, en förbättrad produktivitetsutveckling....ja, listan vad man behöver kraftsamla kring kan göras lång.

Jag tror att politiken och näringslivet kan samla sig kring ett antal prioriteringar och åtgärder och skapa ett "Handslag" där vi långsiktigt och uthålligt och med konkreta åtgärder visar att vi tror på en framtid för produktion i Sverige. Man kan ju fråga sig vad alternativet skulle vara och hur vår välfärd i annat fall skulle se ut?

Förslaget mötte stort bifall från publiken men även från panelen. Magdalena Andersson, socialdemokraternas ekonomiske talesperson som också deltog i paneldebatten, tyckte att mitt förslag "låter som ljuv musik i mina öron". Tanken på ett handslag kom sedan att prägla fortsättningen av Möbelriksdagens första dag. Tänk om det också skulle kunna prägla den fortsatta debatten, resultera i konkreta åtgärder och en välbehövlig renässans för tillverkningsindustrins betydelse och för fortsatt produktion i Sverige!I panelen deltog fr v Magdalena Andersson, ekonomisk talesperson (S), Anders Andersson, COO Kinnarps, Johan Hultberg, riksdagsledamot (M), Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun (KD) samt Caroline Qvist, produktionschef Johanson Design.
Moderator: Nicklas Mattson, chefredaktör Entreprenör.

Läs mer: Skillingaryd.nuMöbelriket web-TV

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar