måndag 26 augusti 2013

Högskolestart i Markaryd!"Om ni sköter er och blir godkända på den här utbildningen kan jag garantera att ni kommer att få jobb!"

Med den utfästelsen hälsade Gerteric Lindqvist, VD på NIBE, de arton eleverna välkomna till den första YH-utbildningen i kommunen som startade idag på KCM, Kunskapscentrum Markaryd. Efter en lång tids förberedelser och planering tillsammans med framför allt NIBE, var det en stor glädje att idag få vara med och starta upp YH-utbildningen till värmepumpstekniker.

Självklart ska en utbildning till värmepumpstekniker förläggas till Markaryd. Här finns ett av världens ledande företag inom branschen och det man inte kan om värmepumpar på NIBE, är knappast värt att veta. Därför var det med viss förvåning vi på senvintern fick besked att YH-myndigheten valde att förlägga den här utbildningen till - Hultsfred! Lyckligtvis beslutade sedan regeringen att utöka antalet YH-platser och i den därpå följande beslutsprocessen fick Markaryd och KCM sin efterlängtade yrkeshögskoleutbildning.

YH står för Yrkeshögskola, en eftergymnasial skolform. Kurserna är branschspecifika och anpassade till yrkeslivet. Praktik i form av lärande i arbetet (LIA) är en bärande del. Unikt för utbildningen i Markaryd är en certifiering i kylteknik. Efter 40 veckors studier och 200 YH-poäng får eleverna sin yrkeshögskoleexamen och blir attraktiva för såväl VVS-företagen som tillverkarna.

I mitt välkomsttal berättade jag naturligtvis om kommunen och om det goda samarbete som vi har med näringslivet. Ett samarbete som bl a den här YH-utbildningen är ett utmärkt exempel på. Lärarna kommer från näringslivet och praktiken sker på de modernaste produkterna som finns på marknaden.

Jag lyfte också fram näringslivets och produktionens betydelse för tillväxten i vårt land. Utan en produktion skapas heller inte några resurser för oss politiker att fördela till satsningar på välfärden och våra kärnverksamheter. Som politiker kan vi bara skapa förutsättningar och en god jordmån för att nya jobb ska växa fram. Dessvärre tycks det vara en kunskap som många kollegor i beslutande ställning inte tagit till sig. Vi behöver en nationell politik som ger näringslivet bättre förutsättningar att effektivisera och öka sin konkurrenskraft om vi vill behålla jobben i Sverige.

Det ska bli mycket intressant att följa den första kullen av högskolestudenter fram till deras examen nästa år. Till skillnad från många andra utbildningssatsningar leder det här till jobb efter godkänd examen. Industrin ropar efter kompetent personal. Det behovet borde varje ansvarsfull riksdagspolitiker se till att lösa!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar