måndag 13 maj 2013

Åtgärder på gång mot skrotbilarna!
Sedan en tid har vi uppmärksammats på problem med olovliga parkeringar och uppställda skrotbilar på både privata och allmänna parkeringsplatser i Strömsnäsbruk. Kommunen, och inte minst jag själv, har noterat detta eftersom det sker mitt framför ögonen i det samhälle där jag bor. Det är inte acceptabelt, det ställer till problem och folk irriterar sig med rätta. Precis som för snart tio år sedan, då vi senast hade liknande bekymmer, har jag försökt ta tag i och agera i frågan.

Problemet är att lagstiftningen inte är helt enkel för kommunen. Men det finns trots allt möjligheter. Under föregående vecka har kommunen genomfört nödvändig utredning och dokumentation. Det vi kan göra något åt, är fordon på allmän plats. Och där finns att göra!

Idag hade jag kallat ihop representanter från Markaryds kommun och polismyndigheten för att klarlägga vilka åtgärder som kan vidtas mot olägenheterna. Polisen kommer omgående att intensifiera sina insatser i Strömsnäsbruk, söka upp de troliga fordonsägarna och bötfälla felparkerade fordon. Kommunen kommer, så snart vi har laglig rätt till det, att forsla bort felparkerade fordon. Detta gäller fordon som står uppställda på allmän mark. Kostnaderna för detta kommer sedan att debiteras bilägarna. Ansvaret för åtgärder på privat mark vilar på fastighetsägaren.

Kommuner utan egen parkeringsövervakning, t ex Markaryds kommun, måste ha ett generellt medgivande från länsstyrelsen för att kunna flytta felparkerade fordon. Det har kommunen inte idag och därför kommer vi på kommunstyrelsen i morgon besluta att ansöka hos länsstyrelsen i Kronoberg om ett sådant tillstånd.

Uppföljningsmöten med polisen kommer fortlöpande att hållas med början nästkommande vecka eller vid behov. Helt klart är att vi tar problemen på allvar och vi kommer att försöka åtgärda det vi kan och ska. Det måste dock ske enligt regelboken. Jag tror inte någon vill att kommunen beter sig lika lagstridigt och godtyckligt som de personer som nu ställer till problemen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar