lördag 18 augusti 2012

Markaryd i topp bland landets ekonomiskt mest starka kommuner

Foto: Dagens Samhälle
När Markaryds kommun samlar ihop allt vad man äger av skolor, fastigheter, vägar, mark, bolag osv och drar bort samtliga skulder har kommunen ett eget kapital som räknat per kommuninvånare blir nästan 54.000 kr/invånare. Detta enligt en sammanställning av SCB:s räkenskapssammandrag som tidningen Dagens Samhälle gjort av kommunernas årsredovisningar 2011 och som även Expressen uppmärksammar.

Med den ekonomiska styrkan är Markaryds kommun bäst i Kronobergs län och placerar sig på en 23:e plats bland Sveriges 290 kommuner!

Även andra finansiella nyckeltal visar på kommunens ekonomiska styrka. Markaryds soliditet är inklusive hela den upparbetade pensionsskulden enligt SCB:s databas Kolada hela 57 %, vilket få – om ens någon kommun – når upp till.

Det här resultatet uppnår man inte över en natt, utan det är resultatet av en långsiktig politik som man varit enig om mellan partierna och även över blockgränsen. En avgörande faktor är att se till att ha sin ekonomi i balans och inte låta den skena iväg genom överbudssatsningar som man inte har pengar till.

Men kommunen har samtidigt satsat på kvalitet. I olika kvalitetsjämförelser, medborgar- och näringslivsundersökningar och öppna jämförelser visar våra verksamheter goda resultat. Markaryds kommun var en av de första kommunerna som under 1990-talet byggde om alla sina gamla ålderdomshem till särskilda boenden. Därefter har vi bl a renoverat simhallen, satsat på fritidsanläggningar, byggt ut industriområden, byggt om hela gymnasieskolan och även byggt en helt ny skola för år 4-6. Allt detta utan att, så här långt, behöva låna upp pengar eller höja kommunalskatten.

Att över 200 kommuner har en högre utdebitering än Markaryds kommun är det få som känner till. Detsamma gäller sannolikt för de ovan nämnda finansiella nyckeltalen. Man kan fundera över varför det är så.

För oss kommunpolitiker är inte det här någon ny kunskap. Vi arbetar ständigt med uppföljningar, bokslut och budgetplanering och det finansiella resultatet redovisas flera gånger om året till kommunfullmäktige. De flesta förtroendevalda jag känner arbetar seriöst med sitt uppdrag att förvalta såväl medborgarnas förtroende som deras skattemedel.

Det här ständiga vardagsslitet tycks dock inte vara lika intressant att spegla i den allmänna debatten. Visst ska media granska och avslöja politiker som missköter sig, som bryter mot regelverken och som tillskansar sig förmåner på andras bekostnad. Det är bra!

Men ibland skulle det vara välgörande att få läsa om några av de alla de hårt arbetande förtroendevalda som så engagerat lägger ner massor av sin tid för att planera, läsa på och sätta sig in i de verksamheter man ansvarar för så att besluten man fattar ska bli så bra som möjligt för kommuninvånarna. Om inte annat så för att balansera och nyansera bilden.

Jag är stolt över att få ha varit med och gett mitt bidrag till den politik som fört Markaryds kommun till de resultat vi kan visa upp. Trots att vi får jobba stenhårt för att hindra en negativ befolkningsutveckling och för att få inkomster och utgifter att vara i balans har vi idag en stark ekonomi som ger möjligheter till expansion. Och detta trots ett utjämningssystem som missgynnar både oss och många andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar