tisdag 7 augusti 2012

Enormt gensvar i kommunen på momsuppropet!Gensvaret har varit enormt! Av de 120 föreningar som finns registrerade i kommunens föreningsregister har 86 st valt att ställa sig bakom vårt upprop mot EU:s förslag att införa föreningsmoms. Med ett genomsnittligt medlemsantal om 50 medlemmar/förening representerar dessa 4.300 medlemmar!

Idag avslutas det momsupprop ”Stoppa föreningsmomsen” som Kristdemokraterna i Markaryd har tagit initiativ till i kommunen. Uppropet, med de 86 föreningarnas undertecknande, skickas till den svenska regeringen och finansminister Anders Borg samt till EU:s ministerråd. Under innevarande år ska EU:s ministerråd slutgiltigt bestämma om ideella föreningar får undantas från EU:s momsregler eller inte.

Det vore mycket olyckligt att belägga föreningslivet med momsplikt. I Markaryds kommun, precis som i Sverige i övrigt, har vi ett rikt föreningsliv som samlar människor inom en lång rad intresseområden. Föreningslivet är till stor del sprunget ur våra stora folkrörelser och är absolut en del av vårt kulturarv. Det vore förödande, både ekonomiskt och administrativt, att lägga en momspålaga på föreningar där människor satsar så mycket tid och engagemang helt ideellt. Ideella insatser ska uppskattas - inte beskattas! 

Vi hoppas att finansministern ska känna vårt stöd att fortsätta sitt kraftfulla agerande i en fråga som är vital för ett fortsatt levande och engagerat föreningsliv som är kittet i det civila samhället. Samtidigt hoppas vi att EU:s ministerråd förpassar sitt förslag om föreningsmoms dit det hör hemma -  i papperskorgen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar