fredag 6 juli 2012

"Ungdomar KAN!"Idag var det avslutning för de ungdomar som deltagit i sommarkursen "Ungdomar KAN!" som ingår som en del i de feriearbeten kommunen erbjuder. Under tre veckor har man arbetat med Barnkonventionen, ungdomsdemokrati, föreningskunskap osv. Syftet med kursen är att öka ungdomarnas inflytande i den kommunala beslutsprocessen.

Markaryds kommun hamnar mycket högt när SCB mäter hur medborgarna bedömer sina möjligheter till inflytande och påverkan. Vid förra mätningen hamnade vi på tredje plats bland landets alla kommuner. Det är bra, men inget man kan slå sig till ro med. Vi är på god väg, men vi behöver utveckla formerna för vår ungdomsdemokrati ännu mer. Helt klart vill ungdomarna vara med och påverka!

Under 2011 startade vi "Ungdomsinskottet", som är ett forum för ungdomars delaktighet och inflytande. Ungdomarna väljer själv ambassadörer från sina grundskolor och gymnasiet och två politiker utses till att sitta med. Under det här året har man verkligen börjat finna sina former och man har mer och mer "tagit plats". Det är ganska kul när Ungdomsinskottet skriver till kommunstyrelsen och nämnderna och begär in svar.

Självklart lägger man ut sina protokoll på hemsidan så att alla kan ta del av hur man arbetar, vilka frågor man hanterar och hur vi andra politiker agerar på ungdomarnas förslag och idéer.

Det är fantastiskt roligt att jobba tillsammans med ungdomarna på det här sättet.
När jag förra veckan fick "grillas" av ungdomarna fick jag ett antal frågor och förslag som nu skickas vidare till berörda inom den kommunala organisationen, dels för information men även för konkreta åtgärder.

I år var det fjärde året som ett tiotal ungdomar fick möjlighet att ha ungdomsdemokrati och inflytande som feriearbete. Vid redovisningen idag i Kulturhuset var det flera som berättade hur positivt de tyckte det varit att få den här möjligheten och hur man fått ny kunskap som man tror att man kommer att ha nytta av i framtiden. Det är jag också övertygad om. Helt klart kommer vi att återkomma med en ny grupp nästa år!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar