torsdag 5 juli 2012

Stort stöd för KD:s momsuppropSedan vi för några veckor sedan skickade ut vårt upprop mot EU:s förslag att införa föreningsmoms har 55 föreningar i kommunen valt att ge sitt stöd. Det innebär att nästan hälften av föreningarna i kommunen, vilka tillsammans organiserar flera tusen medlemmar, stöder momsuppropet! Vi kommer nu att via mail gå ut med en påminnelse till dem som ännu inte svarat, så det finns fortfarande möjlighet att protestera mot EU:s förslag. Under innevarande år ska EU:s ministerråd slutgiltigt bestämma om ideella föreningar får undantas från EU:s momsregler eller inte.

Kristdemokraterna anser att det vore mycket olyckligt att belägga föreningslivet med momsplikt. I Sverige, liksom i Markaryds kommun, har vi ett rikt föreningsliv som samlar människor inom en lång rad intresseområden. Föreningslivet är till stor del sprunget ur våra stora folkrörelser och är absolut en del av vårt kulturarv. Det vore förödande, både ekonomiskt och administrativt, att lägga en momspålaga på föreningar där människor satsar så mycket tid och engagemang helt ideellt. Ideella insatser ska uppskattas - inte beskattas!

Om kommissionen får sin vilja igenom kommer det att slå hårt mot svenskt föreningsliv som då måste börja redovisa moms på intäkter från till exempel reklam, sponsring, servering, korvförsäljning, parkeringsavgifter, loppmarknader och danskvällar. Enligt Finansdepartementets beräkningar skulle föreningarna i Sverige tvingas betala moms på intäkter för sju miljarder kronor. I många föreningar skulle det innebära höjda medlems- eller egenavgifter. Förutom minskade intäkter för föreningarna kommer det att leda till stora administrativa problem.

Alla föreningar som finns i kommunens föreningsregister har fått ett brev med en unik kod som kan registreras på kampanjsidan för uppropet; www.stoppaforeningsmomsen.nu

Vi förlänger nu svarstiden t o m den 20 juli och hoppas att ännu fler föreningar vill stödja uppropet. Hela listan med samtliga föreningar som undertecknar uppropet kommer sedan att skickas till EU:s ministerråd och finansminister Anders Borg som stöd för kravet att inte införa föreningsmoms på ideella insatser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar