onsdag 6 juni 2012

Nationaldagen 2012

Det känns både hedrande och högtidligt att på nationaldagen få välkomna våra nya svenska medborgare till Sverige och till Markaryds kommun. Under 2011 var det 35 st personer i Markaryds kommun som fick sitt svenska medborgarskap. De flesta av dem bor fortfarande kvar i kommunen och några av dem hade anmält sitt deltagande i samband med nationaldagsfirandet.

De 35 personer i Markaryds kommun som idag får sitt nya svenska medborgarskap kommer från en rad länder; Schweiz, Polen, Ukraina, Ryssland, Filippinerna, Serbien/Montenegro, Bosnien/Herzegovina, Uzbekistan, Rumänien, Libanon, Danmark, Tyskland, Kirgizistan och Frankrike. Flest kommer det från Bosnien och Ryssland.

I Sverige är det väldigt ovanligt att folkmängden minskar från ett år till ett annat. Senast det hände var 1880, då folkmängden minskade med drygt 13 000 personer till följd av utvandringen till Nordamerika. Då såg situationen helt annorlunda ut. Fattigdom, missväxt, politiskt och religiöst förtryck innebar att omkring 1,3 miljoner svenskar utvandrade till USA.

Mellan 1900 och 1975 berodde folkökningen i Sverige till största delen på ett födelseöverskott, det var fler som föddes än som dog. Men från 1975 och framåt har folkökningen främst berott på ett invandringsöverskott.

Sverige är ett idag ett land med stora möjligheter. Vi står upp för grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter, demokrati och människors lika värde oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning. För oss kan detta låta självklart, men detta är värderingar som vi alla ständigt måste stå upp och värna. Det räcker med att titta på nyhetssändningarna för att förstå hur påfallande ofta historien upprepar sig igen.

Idag framstår Sverige för många som hoppets och möjligheternas land. Låt oss arbeta för att det ska förbli så. Några av våra nya svenska medborgare har kommit till Sverige under lugna och fredliga former, medan andra har lämnat sitt land under dramatiska former.

Medborgarskapet som man får brukar i juridisk mening definieras som det formella förhållandet mellan en individ och en stat när det gäller rättigheter och skyldigheter. Det mest påtagliga beviset på medborgarskapet är det svenska passet och att man som svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige, att bo och arbeta här och att ha rösträtt till riksdagsvalen.

Som ett minne från den här dagen förärades alla nya svenska medborgare ett diplom och en minnegåva från Markaryds kommun. Med det vill vi gratulera er till ert svenska medborgarskap, hälsa er hjärtligt välkomna och önska er lycka till! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar