tisdag 5 juni 2012

Markaryd tredje bästa kommun på tillgänglighet

Markaryds kommun hamnar på en tredje plats i Sverige när företaget Humana igår redovisade sin ”Tillgänglighetsbarometer 2012”. I undersökningen jämför man tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i 200 svenska kommuner. Den här fina placeringen är resultatet av ett mycket bra samarbete mellan våra lokala handikapporganisationer och kommunen.

Varje år publiceras ”Tillgänglighetsbarometern” av företaget Humana, med expertstöd från Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. I undersökningen jämför man hur väl kommunerna lyckats att göra samhället mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Kommunerna har ett särskilt ansvar för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade och vi har jobbat målmedvetet med de här frågorna under lång tid. Vi har tydliga politiska mål genom vår handikapplan, sedan 2003 sätter vi årligen av resurser i den kommunala budgeten som är öronmärkta för tillgänglighetsarbetet och vi bedriver ett aktivt attitydarbete genom seminarier och föreläsningar. Våra handikapporganisationer är mycket engagerade och tillsammans har vi genomfört olika åtgärder för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder.

Några konkreta exempel på vårt arbete är tillgänglighetsguiden som visar hur tillgängliga de offentliga verksamheterna, butiker och affärer är. Vi har genomfört en tillgänglighetsvandring tillsammans med fastighetsägare och handikapporganisationerna, vilket innebar ett krafttag för att förbättra tillgängligheten. Vad gäller kommunens egen verksamhet har vi satsat mycket på gruppboenden och en meningsfull daglig sysselsättning. Tillsammans med personalen driver några ungdomar inom omsorgen Café Linné i Kommunhuset som ett eget företag (intraprenad).

– Det finns mycket mer att göra, inte minst med arbetet för attityder och värderingar, säger Bengt Germundsson. Alla funktionshinder är inte synliga och här behöver vi arbeta för en betydligt större förståelse i samhället. Med det här resultatet blir det ännu mer inspirerande att fortsätta arbeta för ett mer tillgängligt samhälleför alla.

Undersökningen bygger på en enkät där 202 kommuners arbete med tillgänglighet undersökts. Kommunerna har bland annat svarat på frågor om hur de arbetar med tillgänglighet i styrande dokument och i upphandlingar, men också om hur tillgängligheten ser ut på skolor, idrottsanläggningar och lekplatser. Markaryds kommun placerade sig som den tredje bästa kommunen i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar