onsdag 25 april 2012

Projektstart för Pågatåg Markaryd!
Igår var det uppstartsmöte med Trafikverkets projektgrupp för Pågatåg NO i kommunhuset i Markaryd. Förutom Trafikverkets projektgrupp var kommunens berörda tjänstemän på plats och vi gick igenom förutsättningarna för det arbete som nu successivt kommer att dra igång. Rent fysiskt kommer det inte att märkas så mycket under det här året, eftersom det till stor del kommer att handla om projektering, planering och till viss del upphandling. Men runt årsskiftet kommer det att märkas.

En ny 170 meter lång plattform kommer att byggas, ett nytt spår ska läggas och det blir omfattande arbeten i teknik och signalanläggningar. Det kommer att bli en helt ny övergång mellan den östra och västra sidan som vi gemensamt ska utforma och arbeta fram. Hela området ska snyggas upp, inhägnas och kommunen ska genomföra åtgärder utanför själva bangårdsområdet som nya parkeringsplatser, belysning, anslutningar och grönytor.

Signalarbetena börjar redan till hösten, medan Trafikverket planerar att stänga av hela Markarydsbanan mellan vecka 12-15 nästa år för att åtgärda alla tre stationerna utmed banan; Markaryd, Vittsjö och Bjärnum. Alla Trafikverkets åtgärder planeras vara klara till sommaren 2013 och därmed är banan möjligt att ta i drift för regionaltågstrafik.

Det känns så oerhört roligt att äntligen vara framme i skarpt läge. Frågan om tågtrafik till Markaryd har jag drivit ända sedan jag blev kommunstyrelsens ordförande 2003 och det är befriande att konstatera att det blir en verklighet efter tio års arbete. Den kraftsamling kommunerna och näringslivet gjorde gemensamt innebar att regionerna, inte minst Region Skåne, anslöt sig och gemensamt kunde vi lobba för att få igenom projektet. Lokalt och regionalt arbete, samt uppvaktningar på Näringsdepartementet och mycket arbete i det tysta gjorde att Pågatåg NO gick från ett icke-projekt till ett av regeringens fem utpekade och mest angelägna infrastrukturprojekt. Den resan har också varit fantastisk att få vara en del av.

Från kommunens sida kommer vi att arbeta intensivt med våra delar. Det här är ett av de viktigaste projekten för kommunens tillväxt och utveckling och det kommer att vara av stor betydelse för framtiden. Mötet igår gav mersmak. Nu är det bara drugt ett år kvar till avgång!

Läs mer om projektet på Trafikverkets, Regionförbundets och Pågatågsgruppens hemsidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar