måndag 16 april 2012

Icke godkänt!

Det är ganska svårt att göra vågen för regeringens vårproposition som presenterades idag. Visioner och reformer saknas och försiktigheten går som en röd tråd genom dokumentet. Visst kan vi konstatera att andra har det värre, men efter snart sex års regerande måste man från regeringens sida våga visa lite större ambitioner. Åtminstone om man vill fortsätta regera.

I en kommentar från Svenskt Näringsliv konstaterar UrbanBäckström att det saknas ett tydligt ledarskap och ett reformprogram för att förbättra våra möjligheter att skapa ett företagsklimat i världsklass. I ärlighetens namn har det inte hänt så mycket av reformer eller regelförenklingar för våra svenska företag. De företagare som jag träffar uttrycker i alla fall en viss besvikelse över regeringens saktfärdighet.

Det är långt ifrån acceptabelt att siffrorna för ungdomsarbetslösheten fortsätter att vara så höga. Ungdomarnas utanförskap har nästan fördubblats under den senaste tioårsperioden och vi står inför en situation där en stor del av en generation tvingas ut i arbetslöshet. Receptet i vårpropositionen är detsamma som tidigare och resultatet av det har inte rosat marknaden.

Självklart är också besvikelsen stor över att regeringen inte lyckats lösa ut frågan om att reformera skatteutjämningssystemet. Det är alltmer pinsamt att regeringen fortsätter att bromsa en reformering av ett system som har som uppgift att utjämna för strukturella skillnader mellan olika kommuner för obligatorisk verksamhet. Den klargörande artikeln i DagensSamhälle från förra veckan visar med all önskvärd tydlighet varför en reformering behövs. Det är obegripligt att man kan tillåta så stora orättvisor mellan kommunerna i Sverige. Hur kan man motivera att vissa kommuner till och med ska fortsätta få ersättning för fler barn än det de facto finns i kommunen, medan andra kommuner inte kompenseras ens för de barn man har?

Den senaste tiden har socialdemokraternas stöd i opinionen växt snabbt och kraftigt. Detta trots kritik över att Stefan Löfvén inte presenterat någon egen politik. Man kan fundera över på om regeringen sneglat på detta framgångsrecept eftersom vårpropositionen också innehåller väldigt få politiskt, skarpa förslag. Jag tror i alla fall att väljarna efterfrågar betydligt mer av politisk vision och konkreta förslag från en sittande regering. Det här blir icke godkänt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar