fredag 25 november 2011

Partiet (S)om vill (S)tyra och (S)tälla

För ganska precis 100 år sedan marknadsförde Henry Ford sina T-fordar på följande sätt: ”Man får köpa vilken bil man vill, bara den är svart”. Oppositionsrådet i Markaryd, Joakim Pohlman (S) skulle kunna säga detsamma om sin och socialdemokraternas vision för Markaryd: ”Man får välja vilken barnomsorg eller äldreomsorg man vill, bara man väljer den som kommunens (S)-politiker tillhandahåller och beslutar om”. Om Pohlman och sossarna skulle få bestämma i Markaryd, skulle våra invånare få den service och omsorg som Pohlman och (S) tycker de ska få. Några egna val kommer man definitivt inte att få. Nu riskerar det lyckligtvis inte bli så. Oppositionen i Markaryd är i klar minoritet och deras förhoppningar om att få beröva kommuninvånarna makten stannar vid klart nedröstade förslag i kommunfullmäktige.

Det är kanske inte så konstigt att väljarnas förtroende för Pohlman och socialdemokraterna minskat kraftigt tre val i rad. En politik som bygger på att vissa politiker tror sig veta bäst hur människor ska forma sina liv har ingen framtid i ett modernt samhälle. Moderna människor låter sig inte styras, utan vill själv göra sina val utifrån de unika förutsättningar som råder. Moderna människor vill själv lägga sitt livspussel. Vår uppgift som politiker är att tillhandahålla bitarna som möjliggör för människor att välja de lösningar som passar dem bäst.

Alla människor är olika. Alla barn, ungdomar och äldre är olika och alla har vi olika behov. Vi gör också olika val i livet utifrån de behov som vi har. Vi Allianspolitiker är övertygade om att människor har både viljan och förmågan att fatta egna beslut och göra egna val. För oss är det en självklarhet att föräldrarna själva skall få välja hur man vill ta ut sin föräldraledighet och hur man vill nyttja sin barnomsorg. Vi ska inte värdera eller lägga oss i om familjen vill använda sig av förskola, familjedaghem eller vårdnadsbidrag. Lika självklart är det för oss att man som gammal eller funktionshindrad ska få välja vem som ger mig service, omvårdnad och assistans.

Det är här som den riktigt stora skillnaden märks mellan Alliansen och oppositionen i form av (S) och (MP). Alliansen tilltror våra kommuninvånare förmågan att välja själv, medan socialdemokraterna vill riva upp alla valfrihetsreformer. För oss är det obegripligt att (S) vill styra och ställa genom att bestämma hur familjerna, de äldre och de funktionshindrade ska välja. Hur kan det komma sig att socialdemokratiska politiker fortfarande tycker sig vara så mycket mer kompetenta, eftersom man vill ta ifrån människor makten över sina egna liv och rätten att göra egna val inom områden som kanske är de mest viktiga och personliga av alla? Nej, den inställningen speglar en ideologisk syn som borde vara förpassad till det förgångna. Låt bli att lägga er i det människor själv kan ta ansvar för! Låt bli att visa er makt genom att styra och ställa! Låt familjer, äldre och funktionshindrade få göra sina egna val!

Budgetdebatten igår visade med önskvärd tydlighet den skiljelinje som går mellan de två politiska alternativen. Med Kristdemokraterna och Alliansen vid rodret i Markaryd kan våra kommuninvånare vara lugna. Vi kommer att fortsätta låta våra familjer, äldre och funktionshindrade göra sina egna val!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar