fredag 18 november 2011

115 företagare på frukostmöte!

Idag slogs rekordet på nytt när Tillväxt Markaryd AB arrangerade sitt frukostmöte på den nystartade fabriken Lechner i Strömsnäsbruk. Hela 115 företagare mötte upp, vilket är helt otroligt! Lars Johansson och Hubert Bodächtel kunde stolt visa upp den 15.000 m2 stora anläggning man projekterat, byggt upp och nu tagit i drift. I dagsläget har det skapat arbetstillfällen åt 65 personer som nu levererar 500 specialproducerade bänkskivor om dagen till kunder i hela Norden. Det är inte utan att man känner viss stolthet över att ha varit med på ett hörn för att knyta den här etableringen till Markaryds kommun.

För övrigt kunde vi informera om fortsatta samverkansprojekt mellan näringslivet och kommunen. Vi arbetar intensivt med attraktivitetsfrågor och marknadsföring och jobbar gemensamt fram värdeord eller ledord för att beskriva kvaliteterna med Markaryds kommun. Centrumfrågorna står särskilt högt på agendan inför pågatågsstarten hösten 2013.

Samarbetet mellan skolan och näringslivet är tätare än någonsin. Praktikplatser, studiebesök och prao utvecklas tillsammans och en del elever gör sina projektarbeten i CAD/CAM åt några företag. Två elever på Huneskolan presenterade boken ”Smak av Markaryd” där ett antal företagare i en bok om 84 sidor berättar om sina företag och delar med sig av sina favoritrecept.

Detta och mycket annat är resultatet av den samverkan som företagarna själva formulerat det i den enkät som gått ut till samtliga 90 medlemsföretag: ”Ett prestigelöst samarbete mellan företagen och med kommunen är en av nyckelfaktorerna till framgången”.

Ett gott betyg som uppmuntrar till fortsatt arbete för nya framgångar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar