måndag 14 november 2011

Äntligen bowling i Markaryd!

Det var en glad skara som idag kunde presentera en undertecknad handling där vi uttrycker vår avsikt att uppföra och driva en bowlinghall i Markaryds kommun. Frågan har stötts och blötts under lång tid och jag tror att samtliga politiska partier i kommunen har haft ambitionen inskriven i sina valprogram. En bowlinghall har också varit ett ständigt återkommande önskemål vid alla de dialogmöten vi haft genom åren. Därför känns det riktigt roligt att äntligen kunna presentera ett hållbart koncept som är så efterlängtat av kommuninvånarna.

Den nu årsgamla bowlingklubben i Markaryd med Gordon Jackson och Åke Kihl i spetsen har lagt ner ett stort och engagerat arbete för att hitta en entreprenör. Den som nu går in och tecknar ett långtidskontrakt är Peter Andersson, som idag driver bowlinghallar i Ängelholm och Hörby. Han startar nu ytterligare ett bolag, Markaryds Bowling AB, och kommer också att införskaffa och finansiera själva bowlinganläggningen med åtta banor och kringutrustning. Peter är, förutom entreprenör i branschen, även sekreterare i Bowlingföretagarnas branschorganisation Sveriges Bowlinghallars Förbund, så han vet vad han ger sig in i.

Kommunen kommer att bygga och äga själva hallen och byggnationen finansieras, förutom av kommunen, även av Nibe, Markaryds Sparbank och Markaryds Industribyggnads AB. Nibe och Markaryds Sparbank har genom Benny Torstensson och Leif Eriksson varit med i planeringsgruppen under lång tid och visat ett mycket stort engagemang för att det ska kunna bli möjligt att spela bowling i Markaryd.

Bowlinghallen kommer att uppföras i direkt anslutning till simhallen i Markaryd och mycket nära Ekebacken Hotell & konferens, Markaryds Folkhögskola och gymnasieskolan KCM. Denna placering kommer således att ytterligare förstärka attraktiviteten i området.

När nu äntligen alla förutsättningarna är på plats kan vi, med stöd av avsiktsförklaringen, köra igång projektet på allvar, detaljprojektera och handla upp för att komma igång med byggnationen. Enligt tidplanen ska hallen stå klar och de första kloten ska kunna rulla i september 2012.

Ett stort tack till alla er som på olika sätt bidragit till att vi nu kan sätta igång projektet på fullt allvar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar