torsdag 27 oktober 2011

Bidraget som inte fanns

Återigen dundrar oppositionsrådet Joakim Pohlman att alla som inte tycker som han borde skämmas. I Smålänningen den 19 oktober påstår han att socialnämnden beslutat dra in ett extra bidrag som skulle finnas för utsatta barnfamiljer. Nu är det så att Pohlman inte är ledamot i socialnämnden, varför han knappast kan ha varit med i nämndens diskussion. Det finns heller inget sådant bidrag som han gör gällande, varför det inte kan tas bort. När Pohlman är så vårdslös med sanningen, är det kanske han som borde skämmas.

Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt konstaterade för en tid sedan att barnfattigdom är att inte ha råd med att kunna dricka O´boy eller ha en X-box. Det visar tydligt vilken materialistisk syn som socialdemokraterna i grunden har. Man löser inte problemen för utsatta barn genom att samhället ger dem mer pengar. Problemen är långt mycket djupare än så. Fattigast är de barn som inte har en famn att krypa upp i.

Socialdemokraternas lösning på alla samhällsproblemen är mer bidrag. Att generellt använda skattefinansierade bidrag som problemlösare har emellertid visat sig vara i grunden fel.

De allra flesta barn har föräldrar. Med föräldraskapet följer ett mångårigt ansvar för sina barn. Man har ett eget ansvar att skaffa sig utbildning och ett arbete så att man kan klara sin egen familjs försörjning.

Försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) är ett tillfälligt stöd, inte en samhällslön för att någon ska slippa ta sitt ansvar. Försörjningsstödet relateras till familjens storlek, inkomst, antalet barn och är konstruerat så att det ska vara tillräckligt stort för att tillförsäkra familjen en skälig levnadsnivå. Det är mer än att enbart ha pengar till sin löpande försörjning. I stödet ingår även ett ekonomiskt utrymme som ska räcka till barnen i familjen.

Föräldrar med försörjningsstöd har således ett ansvar för att se till att de egna barnens behov blir tillgodosedda. Den ordningen tycker Joakim Pohlman och socialdemokraterna inte är bra. Socialdemokraterna verkar förutsätta att föräldrarna ska låta ett extra bidrag gå till barnen, trots att man inte ens tror att föräldrarna använder det ordinarie försörjningsstödet på ett sätt så att det kommer barnen tillgodo. Om det stämmer med verkligheten, borde socialtjänsten omgående öka sin rådgivande och stödjande funktion till familjerna.

Inom Kristdemokraterna finns det väldigt många som i praktisk handling arbetar ideellt för att hjälpa svaga grupper i samhället. Ett engagemang i det civila samhällets organisationer är också ett sätt att ta ansvar för människor som på olika sätt har det svårt. Joakim Pohlman och socialdemokraterna gör det alltför enkelt för sig när ansvaret och engagemanget inte sträcker sig längre än till ett extra bidrag, finansierat av skattebetalarnas pengar. Så frågan är vem det egentligen är som borde skämmas.

Kurt Persson (KD)
Yvonne Takvam (KD)
Jerry Borg (KD)
Eva Madestam (KD)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar