söndag 2 oktober 2011

En budget för barn och unga i Markaryd

Det känns verkligen roligt att kunna presentera ett budgetförslag som riktar sig till våra barn och ungdomar. När Alliansen (KD, M och C) i torsdags presenterade sitt budgetförslag är det omsorgen om våra barn, ungdomar och äldre som står i fokus.

Prioriteringen är tydlig. När skatteintäkterna minskar till följd av skuldkrisen och en lägre tillväxttakt, väljer vi att prioritera våra resurser till dem som är mest utsatta. Tack vare en i grunden mycket solid ekonomi, kan vi balansera lägre skatteintäkter med ökade intäkter från finansförvaltningen. Tack vare reservationer från tidigare år, kan vi möta eventuella konsekvenser av Transcoms varsel med ett åtgärdspaket som inte kommer att gå ut över våra kärnverksamheter. Genom en ansvarsfull politik kan vi möta ett tufft år 2012, ekonomiskt sett.

Det blir utökade resurser till grundskolan för att möta barn med särskilda behov. I början av nästa år startar vår Familjecentral tillsammans med landstinget. Vi bygger ut våra gång- och cykelvägar för en mer trafiksäker miljö för våra barn, det blir pengar till lekplatser och vi tar nästa steg i projektet Framtidens skola.

Kvaliteten i undervisningen och elevernas resultat är högprioriterade mål. Men för att lära, är arbetsmiljön viktig. Renoveringarna på Strömsnäs- och Huneskolan fortsätter och om allt går som vi tänker oss ska nästa skolbyggnad på Höjdenområdet stå klar för inflyttning till höstterminen 2013.

Det blir utökade bidrag till kulturen och våra föreningar. Den ideella sektorn lyfts fram och de ökade bidragen riktas specifikt till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Vi sätter av medel för en digital-bio och Strömsnäsbadet kommer att få en välbehövlig renovering.

Vi slår vakt om den goda vård och omsorg vi har då det gäller äldre- och handikappomsorgen. De verksamheter som vi startat med hjälp av regeringens stimulansmedel kommer att permanentas. Det handlar om dagverksamhet inom demensvården, fler demensplatser och ökad kvalitet och valfrihet inom kostverksamheten.

Det blir ökade resurser för enskilt bistånd, vilka ska användas tillsammans med de resurser som finns inom ramen för Markaryds Samordningsförbund, för att hjälpa människor från utanförskap till arbete. Inom individ- och familjeomsorgen är det oerhört viktigt att satsa på förebyggande arbete samt stöd för att motverka risken att fastna i missbruk och destruktivt beteende.

Vi är nu ett år närmare den efterlängtade starten av Pågatågstrafik till och från Markaryd, en fråga som jag, tillsammans med det lokala näringslivet, lagt ner ett stort och intensivt arbete för att få igenom. Under hösten påbörjar vi dialogmöten för att få in synpunkter på hur centrala Markaryd ska bli mer attraktivt och hur vi ska knyta ihop stationsområdet med övriga centrum. För genomförandet satsar vi också pengar.

Detta är bara en del av det budgetförslag som vi kommer att presentera i sin helhet nästa måndag. Men en sak står klar; det här är en budget för barn, ungdomar och äldre och som prioriterar åtgärder till dem som har det svårast. Det är en kristdemokratisk prioritering och självklart ska det också ha ett genomslag i Markaryds kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar