onsdag 27 april 2011

Skatteutjämningskommitténs förslag överlämnat

Idag har jag, i egenskap av ordförande i den parlamentariska skatteutjämningskommittén, överlämnat vårt betänkande till finansmarknadsminister Peter Norman. Det är ett fullständigt enigt betänkande utan reservationer eller särskilda yttranden, vilket är unikt, inte minst mot bakgrund av att systemet omfördelar drygt 85 miljarder kronor till kommuner och landsting. Därmed är 2½ års arbete avslutat, vilket både känns skönt och lite vemodigt.
.
Kommittén föreslår förändringar både i inkomst- och kostnadsutjämningen. Förändringarna ska enligt förslaget införas den 1 januari 2013. De ekonomiska effekterna av förändringarna slår successivt igenom under en sexårsperiod.
.
För att kunna skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting är det viktigt att de beräkningar som ligger till grund för utjämningen kontinuerligt ses över och anpassas till förändringar i vårt samhälle. Sveriges kommuner och landsting har olika förutsättningar beroende på hur strukturen ser ut bl.a. vad gäller demografi, geografi och skattekraft. Syftet med ett utjämningssystem är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att kunna ge sina invånare likvärdig service oberoende av skattekraft och opåverkbara strukturella kostnadsskillnader.

Likvärdiga förutsättningar kräver en långtgående utjämning av såväl skattekraft och strukturella kostnadsskillnader. Kostnadsutjämningen ska utjämna för mätbara och opåverkbara faktorer som mäter strukturella kostnadsskillnader för obligatoriska verksamheter. Däremot ska kostnadsutjämningen ska inte utjämna för skillnader i servicenivå, effektivitet, kvalitet/ambitionsnivå och avgiftssättning.

En del av kritikerna påstår att inkomstutjämningen, som utjämnar för olika skattekraft, skulle vara tillväxthämmande. Med stöd av en forskarrapport som ingår i kommitténs arbete kan vi nu slå fast att så inte är fallet. Ett stort tack till kommitténs ledamöter, sekreteriatet, experter och sakkunniga samt alla som på ett mycket konstruktivt sätt bidragit till betänkandet.

Det har varit fantastiskt stimulerande och intressant att arbeta tillsammans med er! Hela betänkandet finns att ladda ner från regeringens hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar