fredag 7 maj 2010

Sydvatten anmäls för miljöfarlig verksamhetIgår anmälde Markaryds kommun Sydvatten AB för miljöfarlig verksamhet i och i anslutning till Bolmentunneln. Detta, eftersom vi anser att tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Kronoberg, inte tillämpar likabehandlingsprincipen.

När enskilda markägare och kommunen ska göra något på marken i området 70 m över tunneln gäller omfattande skyddsföreskrifter, bl.a. vad gäller uppställning av cisterner, tankning av fordon, lagring av brandfarliga och kemiska produkter mm.

Men när Sydvatten gör samma sak gäller andra regler. Enligt miljödirektören på länsstyrelsen "ligger det i sakens natur att anläggningsägaren vidtar de skyddsåtgärder som behövs" och att en redovisning kan lämnas in i efterhand.

Tack vare bilddokumentation från personer som varit nere i tunneln kan vi styrka att Sydvatten inte vidtar dessa åtgärder. Två av bilderna visas härovan. Ett dieselverk som står på bar backe intill ett helt öppet ventilationsschakt som leder rakt ner i tunneln alldeles intill en allmän väg. Här råder inga restriktioner för cisterner eller tankning. Och nere i tunneln lagras stora dunkar av brännbara kemikalier. Att Länsstyrelsen i Kronoberg särbehandlar Sydvatten AB i en omfattning ingen annan kommer i närheten av, är ingen nyhet. Det har jag tidigare framfört.

Men bodde jag i en av de Skånekommuner som får vatten via Bolmentunneln skulle jag fundera på hur enkelt det är att hälla i vad som helst genom de ventilationsschakt som i bästa fall skyddas av ett cementlock med ett litet hänglås på. Har Skånepolitikerna i Sydvattens styrelse verkligen rapporterat det till sina hemkommuner?
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar