tisdag 4 maj 2010

Markaryd på plats 4 i landet – om företagarna själv får välja

Idag kom årets ranking från Svenskt Näringsliv över företagsklimatet i landet. Jag är jättestolt över kommunens fortsatta positiva utveckling och konstaterar att Markaryds kommun hamnar på 4:e plats bland landets kommuner när företagarna själva bedömer hur företagsklimatet i kommunen är. Totalt sett hamnar kommunen på 20 plats av Sveriges 290 kommuner.

I enkätsvaren från företagarna klättrar kommunen i flera avseenden och där hamnar vi på topp tio i landet på inte mindre än 6 av 12 parametrar. När det gäller frånvaro av osund konkurrens är vi faktiskt näst bäst i landet! Något lägre värden får kommunen på de statistiska delarna som vi som enskild kommun har lite svårare att påverka.

För åttonde året i rad förbättrar kommunen sina värden och det känner jag mig oerhört stolt över. Jag hoppas att våra medarbetare, tjänstemän, politiker och företagare tar till sig av årets ranking. Det är resultatet av våra gemensamma ansträngningar som fört oss hit. För mig är det här en sporre att fortsätta jobba vidare för att utveckla näringslivsklimatet tillsammans med våra företagare och tjänstemän, något som faktiskt är avgörande också för kommunens utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar