tisdag 2 oktober 2018

Bäst företagsklimat i länet - igen!När Svenskt Näringsliv idag släppte sin ranking av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner hamnar Markaryds kommun återigen etta i Kronobergs län. Totalt hamnar Markaryd på 28:e plats, vilket är mycket bra. De senaste tio åren har vi varje år placerat oss mellan plats 15 och 32, något som tyder på en stabil och bra trend.

Men det här resultatet beror inte bara på kommunen, utan till mycket stor del också på våra företag som verkligen bidrar till den positiva utvecklingen. Nyckelordet för vår framgång är samverkan! Det är ett gemensamt arbete, som vi alla är delaktiga i, som har lagt grunden för vårt goda resultat.

Vi får även det här året mycket goda betyg i enkätdelen, medan vi är mindre bra vad gäller de statistiska delarna som vi inte kan påverka själv i lika hög grad. I hela nio av de tolv enkätfrågorna placerar vi oss på topp 10-listan i Sverige. I hälften av frågorna faktiskt bland de fem bästa kommunerna i Sverige. Det här inspirerar naturligtvis till fortsatt arbete tillsammans med våra företag.

Ibland får jag frågan varför jag alltid talar så varmt om våra företag. Svaret är väldigt enkelt. Företagen är helt enkelt välfärdsbyggare! Utan starka, välmående och framgångsrika företag skulle vi politiker inte få lika mycket pengar att fördela till vård, skola, omsorg och andra nyttigheter. Det är i näringslivet dessa resurser skapas och därför är näringslivsfrågorna kanske de mest strategiskt viktiga frågorna att arbeta med om man vill upprätthålla en bra välfärd. Därför kommer jag enträget att fortsätta arbeta med näringslivsfrågorna för att vi ska bli ännu bättre i Markaryds kommun!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar