lördag 14 juli 2018

Kontinuitet och förnyelse på KD Markaryds kommunvalsedel
Kristdemokraterna i Markaryd presenterade i veckan namnen på sin lista till kommunfullmäktigevalet i Markaryds kommun den 9 september. Listan upptar ca 40 namn och det är roligt att kunna presentera en så blandad lista som visar på både kontinuitet och förnyelse.

Det känns hedrande att återigen ha fått förtroendet att toppa listan och kandidera för ytterligare en period som kommunstyrelsens ordförande. Som andra namn återfinns Maria Svensson Lundin, som under flera år varit ordförande i utbildnings- och kulturnämnden, och som tredje namn står Samuel Wombell, som den här mandatperioden är kommunfullmäktiges ordförande.

Av de ca 40 namnen är tio helt nya och några av dem representerar också också de grupper av nya kommuninvånare som har en utländsk bakgrund med rötter i såväl Syrien som Burundi och Kongo.

Kristdemokraternas lista är också den kanske mest jämställda listan i Markaryds kommun med 51% kvinnor och 49% män. Listan speglar också ganska väl befolkningens sammansättning i kommunen, men precis som för övriga partier är gruppen 18-29 år något underrepresenterad.

Kristdemokraterna i Markaryd har under flera mandatperioder varit det största partiet och ökat sin väljarandel i varje val sedan 1994.

Det är fantastiskt hedrande att ha fått ett så stort förtroende. Vi hoppas självklart att väljarna har uppskattat det vi arbetat för och genomfört i kommunen och att vi ska få förnyat förtroende i arbetet med att utveckla kommunen. Det finns så mycket att arbeta vidare med och Markaryds kommun har verkligen en potential att utvecklas ännu mer.

Vi har ambitioner och kommer att fortsätta arbeta lika hårt och engagerat som hittills, men vi kommer inte att ha resurser för att göra allt. Därför kommer vi inte heller att lova allt till alla. Markaryds kommun och våra kärnverksamheter är vår hjärtefråga och vi kommer – om vi får fortsatt förtroende – att se till att ha en välskött kommun som våra invånare och besökare är nöjda med.

Samverkan är ett nyckelord för Kristdemokraterna i Markaryd och man kan inte nog poängtera betydelsen av hur viktigt det är att samverka med näringslivet och den ideella sektorn. Ett starkt näringsliv och ett bra företagsklimat är förutsättningen för att de resurser ska kunna skapas som lägger grunden för en god välfärd. Sedan är föreningslivet och den ideella sektorn är oerhört viktiga för att skapa en attraktiv kommun. Genom att arbeta tillsammans och samverka i gemensamma projekt kan vi göra något riktigt bra.

Kristdemokraternas lokala valplattform kommer att presenteras någon månad innan valet, men vi kan redan nu lyfta fram ett antal prioriterade områden:
  • En väl fungerande integration där fler går från bidrag till jobb och egen försörjning. I Markaryd är det arbetslinjen som gäller.
  • Ett bättre företagsklimat, utvecklad handel och besöksnäring.
  • Mindre barngrupper i förskolan och rätt att välja mellan olika barnomsorgsformer.
  • En trygg skolmiljö där eleverna utvecklas och lär för livet.
  • Fler sociala aktiviteter för äldre, motverka psykisk ohälsa och stöd till anhörigvårdare.
  • Förverkliga planerna på trygga och anpassade boenden för äldre.
  • Utveckla kommunens tätorter och landsbygd, fler vackra miljöer.
  • Ett kommunalt servicekontor i Strömsnäsbruk.
  • Fortsatt satsning på miljöarbetet.
  • Persontåg till Halmstad.
Här kan du se alla namnen på vår kommunvalsedel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar