tisdag 15 december 2015

Strandskyddsdelegationen rekommenderar en översyn av strandskyddetStrandskyddslagstiftningen behöver ses över, inte minst med tanke på att 2009 och 2010 års lättnader i strandskyddet inte har fått avsedd effekt. Det skriver jag och övriga ledamöter i Strandskyddsdelegationen i sitt slutbetänkande som överlämnades till regeringen idag.

Regeringen måste göra verklighet av förslaget och förändra strandskyddsreglerna så att det blir enklare att bygga strandnära på glesbygden. Delegationen har i två och ett halvt år stöttat kommuners och myndigheters tillämpning av strandskyddsreglerna. Mycket av detta arbete kan man nu använda sig av, t ex via delegationens webb-portal, (www.strandskyddsdelegationen.se).

Detta arbete har haft positiva effekter. Samtidigt står det klart att 2009 och 2010 års lättnader för att underlätta strandnära byggande på glesbygden inte har fått avsedd effekt. Reglerna måste ses över och förändras på nytt.

I glesbefolkade kommuner är det svårt att få byggprojekt att löna sig. Byggkostnaderna överskrider ofta marknadsvärdena. För att klara ett marknadsmässigt byggande behöver kommunerna skapa attraktiva boendemiljöer i vackra naturområden. Men där sätter ofta onyanserade strandskyddsregler stopp.

I Sverige finns det inte mindre än 42 000 mil stränder, vilket motsvarar jordens omkrets gånger tio. Vid varje sjö, vattendrag och kust råder det 100 meter generellt byggstopp. Det är inte rimligt. Det måste bli enklare att skapa attraktiva strandnära boendemiljöer på glesbygden, där tillgången till stränder ofta är väldigt god.

Lagstiftningen skapar också hinder för enskilda företagare med verksamheter inom till exempel lantbruk och turismnäring. De har begränsade möjligheter att bygga ut, bygga nytt och att generellt sett använda marken på det sätt som krävs för att utveckla sina verksamheter.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar