fredag 27 juni 2014

Om lagring av hästgödsel i Hannabad
I Radio Kronoberg idag får man i ett kort, vinklat reportage höra om hur det stora, stygga kommunalrådet lägger sig i ett ärende och har synpunkter på hur kommunala tjänstemän hanterat detsamma. Ingen bakgrund, ingen helhetsbeskrivning utan en journalistisk partsinlaga där man tar ställning mot mig och mitt agerande. 

Många markarydsbor, och inte minst boende i den lilla byn Hannabad, vet mycket väl bakgrunden till den här historien som också går att ta del av genom allmänna handlingar. Dessa bakgrundsfakta väljer naturligtvis Radio Kronoberg att inte ta med i sitt reportage.

Mitt svar, som i stora delar klippts bort, kan sammanfattas med följande programförklaring från min sida:

"Som politiker och förtroendevald är jag medborgarföreträdare. Därför vill jag göra det fullständigt klart för både Radio Kronoberg och andra att så länge väljarna ger mig sitt förtroende kan de vara säkra på att jag kommer att fortsätta att företräda medborgarna i Markaryd även gentemot den egna tjänstemannaorganisationen om så skulle behövas. Jag kommer inte att vara en nickedocka som kommunalråd."

Lyssna gärna på den bifogade intervjun i sin oklippta version för en något mer nyanserad bild och ställ den i relation till Radio Kronobergs medvetna vinkling.

Oklippt version av intervju hästgödsel 2014-06-24.

2 kommentarer:

  1. varför inför du inte ett generellt hästförbud och begränsa dom till ridskolorna i markaryds kommun.

    SvaraRadera
  2. Det vore fel att låta en hästägares dåliga agerande gå ut över alla andra. Det här fallet torde vara unikt. Andra hästägare visar uppenbarligen respekt för andra och har det goda omdömet att inte dumpa sin hästskit framför grannens altan.

    SvaraRadera