torsdag 31 oktober 2013

Till var och en efter behov!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att det är mindre än ett år kvar till valet märks alltmer. Det märks också i debatten i Markaryds kommunfullmäktige, t ex då delårsbokslutet debatterades ikväll. Det var inte det stora, beräknade överskottet i år som ifrågasattes. Nej, oppositionsledaren Joakim Pohlman (S) fokuserade på de ganska marginella överskridanden som de tunga nämnderna, socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden, beräknar göra under det här året.
 
Hur stor är då avvikelsen? Ja, sammantaget är den 0,5 % i förhållande till budget, vilket med råge uppvägs av andra plusposter i resultaträkningen. Detta tog dock Joakim Pohlman (S) ingen hänsyn till, utan försökte i stället måla upp vilka besparingar som nu skulle drabba brukare och personal. Detta trots att han är väl medveten om att inga sådana förslag finns med i redovisningen.
 
Mitt svar var rakt och tydligt. Kristdemokraterna och Alliansen har förståelse för att behoven snabbt kan förändras inom verksamheter som berör äldre, funktionshindrade och utsatta barn/ungdomar. Detta kan man inte budgetera fullt ut för, utan omständigheter kan uppstå som innebär att budgeten inom enskilda verksamheter inte går ihop. Precis som det är i våra privata budgetar. 
 
Under de elva år Kristdemokraterna och Alliansen styrt har vi aldrig, mig veterligen, avvisat eller sagt nej till att ge resurser till de utsatta grupper i vår kommun som har ett klarlagt behov. Om man bedöms ha rätt till sin insats enligt Socialtjänstlagen eller LSS, ska man naturligtvis få den – oavsett budgeterade medel.
 
Samtidigt måste man ha en noggrann kontroll av sin ekonomi så att inte kostnaderna ökar inom områden som går att påverka. Det upplever jag att vi har i Markaryds kommun och där finns också, tack vare en i grunden god ekonomi, en reserv att ta till. Även om resultaten kan variera över tid i enskilda nämnder och på enskilda verksamheter kommer vi för elfte året i rad att leverera ett överskott, totalt lite drygt 20 miljoner kr.
 
De två poster som ger detta extraordinära tillskott i år är återbetalningen av tidigare års pensionspengar samt en inlösen av den bankgaranti vi avtalade oss till i samband med projektet Golfresort Traryd. Tack vare klausulen om en bankgaranti fick Markaryds kommun ut totalt 15,6 Mkr. Av dessa har 5,2 Mkr tidigare betalts ut, i juni fick vi resten (10,4 Mkr). Dessutom återgick hela markområdet om 260 ha i kommunens ägo. Gissa vad övriga fordringsägare i kommunen fick? Just det; noll kronor!
 
Socialdemokraternas valbudget, som vi ska debattera om en månad, är underbalanserad. Detta är en förmån man kan ta sig när man sitter i opposition, då man slipper ta det fulla ansvaret för ekonomin. Alliansens budget är i balans och med tydliga satsningar till de grupper som har det svårast i vårt samhälle; äldre, sjuka, funktionshindrade och utsatta barn/ungdomar.
 
Vi har under elva år visat att vi tar ansvar för både ekonomin och de behov våra mest utsatta kommuninvånare har. Det kommer vi att fortsätta med under 2014 och även under nästa mandatperiod om väljarna ger oss sitt förtroende!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar