söndag 23 september 2012

E 4:an förbi Ljungby byggs om!


I fredags hade jag förmånen att, tillsammans med civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD), få presentera det glädjande beskedet att E4:an mellan Kånna och Toftaholm förbi Ljungby, kommer att byggas om till en 2+2-väg. Dessa återstående 31 km, som idag är 2+1-väg, utgör den sista delen av E4:an mellan Malmö och Gävle som blir en 2+2-väg. Objektet finns inte med i nuvarande infrastrukturplan, varför osäkerheten har varit stor om och när ombyggnationen ska ske. Men nu kan vi ge besked!

Trafikverket kommer i den kommande åtgärdsplaneringen att ta fram underlag för kostnader och detaljer kring objektet. Uppskattningsvis kommer ombyggnaden att kosta c:a 1 miljard kronor med en byggstart tidigast 2015 under förutsättning att det inte blir överklaganden som försenar projektet.

Beskedet är välkommet. Efter att ha arbetat intensivt med E4:ans ombyggnad till motorväg förbi Markaryd och för Tvärledens förverkligande, har förbifart Ljungby varit ett prioriterat objekt på vägsidan från både kommunerna och regionen. Även om det här projektet primärt berör Ljungby, kommer det att positivt påverka Markaryds kommun. E4:an genom västra länsdelen har redan idag en mycket hög andel av tung trafik, vilket kan leda till störningar. Säkrare transporter av gods och produkter samt bättre pendlingsmöjligheter gynnar näringslivet och tillväxten också i Markaryds kommun.

Därför har det varit självklart för mig att också jobba och lobba för det här projektet. Det känns oerhört roligt att få ha varit en bidragande del till att ombyggnationen av E4:an till motorväg genom Markaryds kommun, Tvärleden, Pågatågstrafik till och från Markaryd och E4:ans utbyggnad förbi Ljungby blir genomförda.  

Från kommunernas och regionernas sida kan vi bara lovorda regeringens infrastruktursatsning i budgetpropositionen.

1 kommentar:

  1. Bra Bengt! Själv har jag genom åtskilliga insändare i både lokal-och rikspressen försökt bidraga till att påverka politikerna. Glädjande att det nu äntligen händer något.

    SvaraRadera