fredag 14 september 2012

Beslut om avtal för Pågatåg till Markaryd!
Regionstyrelsen beslutade i onsdags att godkänna den ramöverenskommelse som reglerar den kommande trafiken med Pågatåg till Markaryd. Trafiken ska bl a tillgodose arbets- och studiependling. Det känns verkligen bra att ännu en bit läggs på plats i arbetet för att få tillbaka tågtrafiken till och från Markaryd.

Överenskommelsen gäller från december 2013 och tills vidare. Inledningsvis kommer tågen att trafikera sträckan Markaryd-Hässleholm med 10-12 dubbelturer/dag måndag till fredag och 6-10 dubbelturer/dag på lördagar och söndagar. Det innebär i princip tågavgångar varje timme under dagtid. Efterhand som efterfrågan ökar och ekonomin tillåter är målet att utöka trafiken till 16-18 dubbelturer under vardagar och något färre under helgerna.

Avtalet innebär också att arbetet nu intensifieras för att få en förlängning av trafiken till Halmstad och eventuellt Göteborg. Detta kan dock bli aktuellt först när tunneln genom Hallandsåsen är klar i slutet av 2015 och under förutsättning att ett mötesspår byggs mellan Markaryd och Halmstad.

Det är oerhört positivt att det åter blir tågtrafik till Markaryd. Detta var en av de första frågorna jag tog itu med när jag blev kommunalråd 2003. Sedan dess har det hållits ett otal möten med SJ, Banverket och på senare tid Trafikverket. Inledningsvis var intresset ganska svalt, men när Pågatågsprojektet drog igång och vi fick med oss näringslivet lyckades vi övertyga alla berörda ända upp till regeringen om det kloka i att satsa på lokaltågstrafiken i södra Småland och nordvästra Skåne.

Jag är övertygad om att det här kommer att bli mycket positivt för Markaryd. Det räcker med att se effekterna av en ökad kollektivtrafik i Skåne för att inse att det här kommer att vara lyckosamt. Med tågen minskar restiderna avsevärt vilket förbättrar möjligheterna till arbets- och studiependling och därmed ökar attraktiviteten för att bo och arbeta även i mindre kommuner nära ett större regioncentrum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar