tisdag 27 mars 2012

Stoppa fyllerabatten!

I en artikel i tidningen Världen Idag från den 23 januari 2012 uppmärksammas läsarna på en dom i Högsta Domstolen från september 2011. En berusad och drogpåverkad man, som med kökskniv skadat två personer livshotande, hade i lägre instans dömts till nio års fängelse för mordförsök. Högsta Domstolen ändrade brottsrubriceringen till grov misshandel och kunde därmed sänka straffet till 2½ års fängelse! Det märkliga och skrämmande är inte straffsänkningen, utan motiveringen att förövaren saknat uppsåt och varit berusad.

Häromdagen hände det igen. Fem justitieråd i Högsta Domstolen sänkte straffet från åtta till fem års fängelse för en man som i fjol nästan dödade sin flickvän med tio hugg med ett samurajsvärd. Hovrätten hade dömt mannen till åtta års fängelse för mordförsök. Mannen begärde prövning hos HD eftersom han inte ansåg sig vara ansvarig för sina handlingar.

Han var nämligen kraftigt berusad när han helt oprovocerad attackerade sin fästmö.
Justitieråden i HD lyssnade på mannen, som påstod att han inte alls haft något uppsåt att döda flickvännen. Och saknas uppsåt ska handlingen straffrättsligt inte bedömas lika hårt. Justitieråden hävdade att mannens berusade tillstånd gjorde att han inte fullt ut förstod vidden av sina handlingar. Han var helt enkelt otillräknelig. Därför kunde han inte dömas till åtta års fängelse för mordförsök utan bara till fem års fängelse för synnerligen grov misshandel.

Eftersom HD:s domar är prejudicerande blir följden att lägre instanser i fortsättningen ska anse berusning av alkohol och narkotika vara en förmildrande omständighet och därmed döma till ett lägre straff. Det är en skrämmande utveckling att våra skickligaste jurister kan anse sitt agerande vara förenligt med svenska folkets rättsuppfattning, för det är väl ändå det som både lagen och dess tillämpning skall spegla?

När dessutom en undersökning visar att flertalet jurister helt vill avskaffa vårt system med nämndemän och därmed begränsa allmänhetens insyn i rättstillämpningen, ställer man sig onekligen frågan; ”Vart är vi på väg?”

Kommer HD:s dom att också bli tillämplig vid trafikbrott? Skall en berusad bilförare i fortsättningen dömas mildare än en nykter? Uppsåt att döda har väl ingen haft vid en trafikolycka? Ska fylleri och drogmissbruk i fortsättningen kunna användas som förmildrande omständigheter för att slippa straff? I själva verket borde väl vara tvärtom. Den som i fyllan och villan har det dåliga omdömet att begå brott borde få ta ett ännu större ansvar för sina handlingar. Ingen kan väl sväva i okunnighet om att de själva är medvetna om att fyllan trubbar av deras omdöme.

Men det är inte bara i straffskedet som berusning är ett problem. Enligt tv-programmet Uppdrag granskning har 3000 uppenbara fall av rattfylleri i Sverige inte blivit lagförda, trots att polisen har all nödvändig bevisning. Den som begår fler och allvarliga brott slipper tydligen straff för rattfylla, som i sig är ett mycket allvarligt brott. Det är förstås provocerande och sänder helt fel signaler till svenska folket

Kristdemokraterna bör omgående ta ett initiativ i frågan och kräva att regeringen gör något åt konsekvenserna av HD:s domar för att få till stånd en lagändring som kan mildra effekterna av HD:s ansvarslösa domslut. Det måste bli ett slut på denna alltmer utbredda drogliberalisering!


Styrelsen för Kristdemokraterna i Markaryd
Lars Henningsson, Yvonne Takvam, Bitte Stridh, Samuel Wombell, Kurt Persson, Elijah Hamilton, Bengt Germundsson, Ingegerd Lenander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar