torsdag 29 december 2011

Bra om företagarlinjen, Mats!

Mats Odell skriver insiktsfullt idag i Dagens Industri om behovet av en företagarlinje. Samtidigt pekar han ut riktningen för en näringslivspolitik som inte minst skulle förbättra situationen för våra många småföretag. Den hittillsvarande linjen från partiledningen har varit att överlåta näringslivspolitiken till näringsdepartementet och låta Centerpartiet få exklusiv rätt att ta hand om dessa frågor. Jag tycker det är ett alltför passivt agerande, något som jag gett uttryck för i olika sammanhang!  Visst borde Kristdemokraterna kunna bli också ett företagarparti, men då behövs ett tydligare fokus på näringslivsfrågorna. En politisk inriktning som jag länge hoppats Kristdemokraterna skulle stå upp för.

Betydelsen av ett framgångsrikt näringsliv som grund för välfärden kan inte nog understrykas. Om vi inte vårdar näringslivsklimatet och ser till att det finns välmående, framgångsrika företag i det här landet, kan vi som politiker snart packa ihop ryggsäcken. Fler borde förstå var resurserna för vår välfärd skapas.

Kristdemokraternas partistyrelse tillsatte våren 2008 en arbetsgrupp som fick i uppdrag att vidare­ut­veckla­ Kristdemokraternas politik inom det arbetsmarknads- och företagarpolitiska området. Jag fick förtroendet att vara ordförande för gruppen och i maj 2009 lade den fram sitt program för arbete och företagande. En del av programmet har utmynnat i enskilda motioner, men i stort sett har det inte hänt någonting inom det här området. Det här är definitivt inga frågor som Kristdemokraterna förknippas med idag. Kristdemokraternas företagarlinje på det nationella planet syns inte, utan överskuggas av de socialdepartementala frågorna.

Jag välkomnar att Mats Odell så tydligt lyfter de här frågorna. "Jag har tidigare talat om behovet av en företagarlinje vid sidan av arbetslinjen i svensk politik, ett behov som växt sig allt starkare i takt med den pågående krisen. Med mig som partiledare kommer Kristdemokraterna att arbeta för att det också ska bli verklighet", skriver Odell. Med dagens artikel visar han tydligt att det inte bara skiljer i ledarskap - det skiljer också i politisk inriktning.

3 kommentarer:

 1. Bra inlägg!
  Hälsa Mats Odell och önska honom lycka till med allt han företar sig //från Max Hobstig

  SvaraRadera
 2. Tack, Max!
  Skickar hälsningen vidare!

  SvaraRadera
 3. Håller helt med! Idag den 27 januari 2012 skriver Mats Odell en artikel i Dagens Industri beträffande nödvändigheten för Sverige att i tid satsa på förnybara drivmedel helst innan vi pga "Peak Oil-problemet" tvingas till det. Kan säga, att jag redan för ca 12 år sedan kontaktade just Mats Odell med en propå (vid Kommundagarna i Skövde) om vad KD skulle kunna göra för att bli det första partiet i Sverige, som gjorde något konkret för att starta en industriutveckling i syfte att på sikt kunna förse Sverige med just förnybara och inhemska drivmedel (enligt förvaltarskapstanken). Såvitt jag kommer ihåg skulle Göran Hägglund ta tag i frågan - men det "bidde då bara en tumme". Tror att Mats Odell skulle vara rätt man att driva frågor som dessa. Vore f ö tacksam för att få epostadressen till Mats Odell så att jag skulle kunna utveckla förslag till handling om dessa ting. min emailadress är: elab.utveckling@tele2.se

  SvaraRadera