fredag 2 juli 2010

Näringslivet stöder Markaryds agerande

I en debattartikel i Smålänningen uttrycker näringslivet i Markaryd ett starkt stöd för kommunens agerande. Man kallar Smålänningens agerande för "en beklämmande bedrövlighet" och "ställer sig helhjärtat bakom kommunens agerande". Det känns mycket skönt att få det här stödet från näringslivet som en bekräftelse på att kommunen agerat korrekt. Dessutom totalsågar man Smålänningens artikel och agerande. Smålänningen tycks helt ha glömt att även näringslivet i flera yttranden gått emot Sydvattens och länsstyrelsens orättmätiga krav på att inte godkänna kommunens detaljplaner och försök att införa ett 2 km brett och gratis skydd för Sydvatten AB. Nedan kan ni ta del av hela skrivelsen från näringslivet:
.
.
.
Bolmentunneln riskerar hämma utvecklingen i Markaryd m fl kommuner

I Smålänningens artikel 23 juni 2010 ”Över 700 000 kronor till advokater och konsulter i Bolmenärendet” görs stor sak av motparten Sydvattens vd, påhejad av Länsstyrelsens miljödirektör, synpunkter på vad Markaryds kommun gjort och inte gjort liksom att artikeln exercerar vad det har kostat kommunen.
Så fel det kan bli; en ensidig redovisning av Sydvattens uppfattningar, oemotsagda och med felaktiga okontrollerade uppgifter och utelämnade fakta som passar denna partsinlaga. Denna beklämmande bedrövlighet lämnar vi åt sitt öde. För vad värre är, kärnfrågorna och den grundläggande konflikten skyms. Sydvattens krav på säkerhetszon över sin oinklädda Bolmentunnel är ett problem för näringslivets och Markaryds utveckling liksom för andra kommuner Ljungby, Hässleholm, Örkelljunga, Klippan och Perstorp, längs Bolmentunnelns sträckning. Nämligen:
.
1. Sydvattens krav på skyddszon och zon för riksintresse ovanför deras oinklädda Bolmentunneln försvårar/förhindrar nyetablerande eller växande företag att få industrimark tex i detta fall inom de detaljplanerade områdena Misterhult 2:18 och 3:24 i Markaryds kommun.
.
2. Sydvattens krav på skyddszon och zon för riksintresse, från början upp till bredden 2 km nu 30 m över tunneln, blockerar/försvårar inte bara kommunens markplanering utan även markägarnas rätt att bruka sin mark och åtföljande ekonomisk skada.
.
3. Näringslivet är vant vid att åläggas ansvar för att skydda sina anläggningar och verksamheter och bära dess kostnader samt ersätta de resurser som brukas. Sydvatten har, sedan tunneln togs i drift 1987 varje år tagit ut 6,3 miljoner m³ infiltrerande grundvatten i sin oinklädda tunnel utan ersättning och utan tillstånd enligt Miljödomstolen Växjö Tingsrätts utslag. Bolmentunneln är på grund av ras avstängd sedan april 2009. Hur säkerställer Sydvatten risken mot ras? Hur säkerställer Sydvatten säker vattenleverans till Skåne?
.
4. Sydvatten tar inte ansvar för skydd av sin egen verksamhet och drar inte några konsekvenser av sina egna riskbedömningar genom att klä in tunneln där de anser att det behövs vare sig det är på grund av E4 eller näringslivsverksamhet. Inklädnad innebär även uppsäkring mot ras och av vattenleverans till Skåne. Sydvatten kräver för närvarande att ovanför liggande verksamheter ska skydda deras verksamhet. Detta hämmar utvecklingen av näringslivet och Markaryds kommun liksom kommunerna Ljungby, Hässleholm, Örkelljunga, Klippan och Perstorp.
.
Vi vet genom enkät att Markaryds företag rankar attraktiviteten och tillgång till industrimark högst. Tillväxt Markaryd med 80-tal företag och 3000 anställda samt Företagarna med ett 100-tal företag ställer sig helhjärtat bakom kommunens agerande, som beslutats i demokratisk ordning och med hänsyn tagen till näringslivets synpunkter 1-4. Kostnaden drygt 700 000 kronor under 3 år kan kommunen under en motsvarande tidsperiod få tillbaka med råge om exempelvis näringslivet får tillgång till nödvändig industrimark och kan nyanställa 6 inflyttande familjer.
.
Sammanfattningsvis, Sydvatten behöver, om man inte vill stänga tunneln, ta ansvar för och skydda sin verksamhet och kläda in tunneln alternativt söka de tillstånd som krävs för att bortleda infiltrerande grundvatten. Bedömer Sydvatten att det finns risk och kräver säkerhetszon för ovanför liggande verksamhet vare sig det är E4 eller industriområde e dyl så måste man ta konsekvens av detta och skydda sin verksamhet nu och i framtiden. Detta skulle gälla ett företag i näringslivet, Sydvatten kan inte vara ett undantag.

Företagarna Markaryd Tillväxt Markaryd AB

Lars-Inge Kristiansson Ordförande
Ulf Bellander Ordförande

(Vi fick inte veta vad Länsstyrelsens arbete har kostat under 3 år. Det nedlagda arbetet och kostnaderna har uppenbarligen inte godtagbart löst problemen för Markaryds m fl kommuner. Inräknat Markaryds kommuns följdkostnader av detta tycks skattebetalarna totalt få betala en mycket dyr miljödirektör på Länsstyrelsen.)
.
(Nästan halva kostnaden kan relateras till kommunens hantering av riksintresset, en fråga som kommunen själv inte initierat utan tvingats hantera i egenskap av remissinstans.)

1 kommentar:

  1. Tack för stödet! Med tanke på att Sydvatten AB försörjer 700.000 skåningar kan det inte saknas pengar för att göra rätt för sig.

    SvaraRadera