torsdag 15 juli 2010

Ett stor-Småland är inget för Markaryd!

Låt mig redan från början slå fast att Kristdemokraterna i Markaryd inte kommer att gå med på ett centerpartistiskt förslag om ett stor-Småland inklusive Blekinge. Det är ett tydligt löfte till väljarna i Markaryds kommun!

Under de snart åtta år jag fått förtroendet att vara kommunstyrelsens ordförande har jag hela tiden lovat att Markarydsborna på lämpligt sätt ska få ta ställning i regionfrågan när och om det finns reella alternativ att värdera. För oss är det en självklarhet att vår regionala tillhörighet rent funktionellt är orienterad västerut och/eller möjligtvis något söderut. Vi kommer inte att gå med på ett centerpartistiskt förslag om ett stor-Småland + Blekinge.

I Smålandsposten kan man idag läsa att Centern antagit sitt länsprogram för de kommande fem åren. Min centerpartistiska kollega i Älmhult bekräftar därmed min tidigare kritik om en alltför svag ledning i Regionförbundet. Ambitionerna att följa regionfullmäktiges beslut att arbeta för att länet ska tillhöra en sydsvensk region har man inte lyckats driva. Frågan är om beslutet bara varit en läpparnas bekännelse för Centern?

Kristdemokraterna har både i Markaryds kommun och i Kronoberg varit mycket tydliga; vi eftersträvar att länet ska tillhöra en sydsvensk region. Redan i vårt remissvar till Ansvarskommitténs förslag konstaterade vi att ”länet behöver dock inte hållas ihop utan kommunerna utgör minsta byggstenarna och de kan själva välja regionkommuntillhörighet”. Detta blev också regionfullmäktiges yttrande 2007-09-21.

Att Centern i länet vill ha ett stor-Småland visade sig med önskvärd tydlighet vid det senaste sammanträdet med Regionfullmäktige för en dryg månad sedan. Vid sittande bord var man beredd att köra över regionstyrelsens förslag, men man fick enbart med sig kommunisterna (V) på sin linje.

Samtidigt har Centern i Markaryds kommun lagt en motion om folkomröstning i regionfrågan. Den motionen, som är en favorit i repris, är redan besvarad på samma sätt som en liknande motion från moderaterna för snart åtta år sedan. Markaryds kommuns invånare ska på lämpligt sätt få ta ställning till vilken region/län man vill tillhöra så snart det finns reella alternativ att ta ställning till. Centerns motion slår med andra ord in vidöppna dörrar.

På samma sätt har jag agerat under mina snart åtta år i Kommunförbundet Kronoberg, SSKL och nu även Regionförbundet, där jag fört fram den ståndpunkt som kommunfullmäktige i Markaryd hittills har ställt sig bakom i full enighet. Jag kan inte påstå att Centerns ledamöter på länsplanet gjort vågen för detta.

Ett stor-Småland är inget för Markaryds kommun – det är mitt och Kristdemokraternas tydliga vallöfte – om vi får förtroendet att leda kommunen under nästa mandatperiod! Vår funktionella tillhörighet är västerut och/eller möjligtvis något söderut!

12 kommentarer:

 1. Intressant resonemang; ett stor-småland är inget för Markarydsborna hävdar du med emfas. "Vi kommer inte att gå med på ett centerpartistiskt förslag om ett stor-Småland + Blekinge". Därefter kommer ett löfte om att Markarydsborna själva ska få bestämma tillhörighet ("jag har hela tiden lovat att Markarydsborna på lämpligt sätt ska få ta ställning i regionfrågan när och om det finns reella alternativ att värdera"). Det låter lite diktatur i mina öron. De "mindre vetande" innevånarna ska tydligen inte få rösta på vad de vill utan på de förslag som Germundsson tycker är passande. Under tiden fortsätter Markaryds kommunalråd att sabotera allt som har med regional utveckling att göra och skyller sedan på "svag ledning i regionförbundet". Otäck världsbild käre Germundsson, mycket otäck! / Quasimodo

  SvaraRadera
 2. Och jag som gammal smålänning som hoppades på ett eget Småland igen!! Markarydarna kanske går med på det? - Det får väl i så fall en folkomröstning utvisa, och sedan är frågan vad Halland / Skåne säger om ni nu skulle vilja något annat!? Det är väl i vilket fall som helst upp till varje kommun att bestämma hur man går (som Habo och Mullsjö när VGR bildades)

  SvaraRadera
 3. Även om domkyrkans torn är högt, tror jag inte Quasimodo har tillräcklig utsikt mot Markaryd :-)
  Mot bakgrund av alla de samtal jag fört med kommuninvånarna, tror jag mig ha en ganska god grund för att min uppfattning är densamma som majoriteten markarydsbor. Skulle folkopinionen komma fram till något annat utfall, kommer jag självklart att acceptera det i god demokratisk ordning. Snacka om högoddsare i så fall!

  Markaryd har under de senaste åtta åren genomgått en fantastisk utveckling som rönt stor nationell uppmärksamhet. Det sägs att en positiv utveckling i kommunerna i allra högsta grad bidrar till den regionala utvecklingen och jag tror det är så. Markaryd har utvecklats av egen kraft och genom ett kraftfullt agerande från många delaktiga parter utan vare sig statliga eller regionala stödpengar. Den som vill, kan lätt informera sig om vart merparten av alla de regionala och statliga stödpengarna går. Att jag är kritisk till vissa av dessa luftprojekt, finansierade av våra skattepengar, står jag för, åtminstone så länge man inte kan visa vilken nytta de ger för regionen. Quasimodo må kalla detta för sabotage, men den kommentaren visar snarast på stor okunskap i frågan.

  Jag står också för mitt påstående om "svag ledning i regionförbundet". Med ett kraftfullt och tydligt ledarskap tror jag faktiskt att regionen skulle kunna utvecklats bättre under den här mandatperioden.

  Ett gott råd, Quasimodo; klättra högre upp i tornet så ser du säkert lite längre. Då kanske också din världsbild klarnar något.

  SvaraRadera
 4. Jonas! Jag delar fullständigt din uppfattning att det är upp till varje kommun att få avgöra till vilken region man vill höra. Åtminstone om man som vi, med största sannolikhet kommer att vara gränskommun oavsett hur regionbildningarna kommer att se ut framöver.

  SvaraRadera
 5. Bengt öppna ögonen och läs förslaget för vad det är!

  Jag kan ge samma vallöfte som du till Markaryds borna, detta förslaget är ingen skillnad... Men vill man inte läsa allt i en artikel så behöver man det inte... Tråkigt bara att du inte kan öppna ögonen och acceptera de ord som står utan ska vinkla det negativt! Mycket tråkigt Bengt!

  //Isak Engqvist, Centerpartiet Markaryd

  SvaraRadera
 6. De ord som står skrivna måste självklart bedömas i ljuset av hur man agerat, eller inte agerat, i den här frågan.

  Det är ju bra att centern i Markaryd kan ge samma vallöfte. Så mycket tråkigare då att man några månader före valet lägger en repriserad motion i en fråga som vi gemensamt stött och blött under de senaste två mandatperioderna och gör den till sin egen. Här kanske finns skäl att öppna de egna ögonen för viss självkritik. Så agerar man inte i en Allians. Mycket tråkigt, Isak!

  SvaraRadera
 7. Ja, man måste bete sig rätt i en allians, något vi alla bör fundera på innan vi uttalar oss, eller??
  //Isak

  SvaraRadera
 8. Tack för den uppmaningen, Isak. Den kan komma till användning förr än du anar :-)

  SvaraRadera
 9. Fel Germundsson. Det var inte ärkefienden Växjös domkyrkotorn jag kikade från. Den enkla retoriken brukar ju annars fungera bra för dig. Mitt torn ligger betydligt mer västerut och har en ganska bra utsikt över Markaryd. Och kanske är jag mer kunnig och insatt än du tror. Således tar jag mig friheten att rekapitulera den senaste tidens inägg i debatten från dig:
  1. Markarydsborna ska INTE få rösta om region tillhörighet om Centern eller Moderaterna föreslår det.
  2. Markarydsborna ska dock få rösta på ett förslag som du ska presentera för dem (oklart vad det innebär).
  3. Ett stor Småland kommer dock aldrig att bli aktuellt för Markarydsborna att rösta om, det ska du se till, lovar du.
  4.Som ledamot i RFSS:s fullmäktige sticker du kniven i förbundsstyrelsens ordförande men delar sedan ut moraliska pekpinnar om hur andra ska verka i en allians.
  Okey, då har jag nog bilden klar för mig. Men det finns en del som jag inte har klart för mig. Vill Skåne eller Halland verkligen ha Markaryd? Vill de få in en kommun i ett regionalt samarbete där kommunalrådet gjort sig känd för att vara mer mot, än för, regionalt samarbete? Det kanske rentav är så att det blir en ekonomiskt dålig affär för t.ex det välbeställda Landstinget i Halland att ta in "kusinen från landet"? Vad säger Hallänningarna om att med sina skattekronor betala Markarydsbornas sjukvård? Germundsson, när du så rabiat pläderar mot ett stor-Småland ur ett Markarydsperspektiv, vore de inte då lämpligt att redovisa alternativ som är trovärdiga. Jag har inget mot att Markaryd tillhör Kronoberg eller ett stor-Småland. Men jag slipper gärna den populistiska missnöjespolitiken som bedrivs därifrån och som ur ett regionalt perspektiv gör mer skada än nytta.

  SvaraRadera
 10. Bäste Quasimodo! Det är ju lätt för dig att raljera över mitt antagande om din geografiska belägenhet i skydd av din signatur. Själv vågar jag stå för mina åsikter i eget namn.

  Om ditt torn ger dig en sådan utsikt över Markaryd som du gör gällande, är det för mig en gåta att du drar de slusatser du gör. Din retorik, som är både generaliserande och naiv, har jag dessvärre mött alltför ofta på det regionala planet under de senaste åtta åren.

  Om du verkligen vore insatt i frågan borde du bl.a. känna till innehållet i mitt svar på centerns motion som fullmäktige i full enighet antog 2010-06-23. Det klargör vad samtliga politiska partier i Markaryd anser i frågan och raserar dina konklusioner på punkt 1, 2 och 3 ovan.

  Du borde också vara insatt i frågan vart och till vilka projekt de regionala och nationella stödpengarna går. Det står naturligtvis dig fritt att kalla min kritik av detta för "populistisk missnöjespolitik". Lika fritt är det för mig att kritisera många av de luftprojekt våra skattepengar går till, liksom de politiker som inte vill eller vågar ompröva projekten när de inte ger någon nytta för regionen.

  Du borde också känna till de regionala projekt där Markaryds kommun deltar mycket aktivt och du borde dessutom kunna exemplifiera i vilka frågor det motsträviga och populistiska kommunalrådet i Markaryd agerat på egen hand utan att ha stöd för detta hos övriga politiker i Markaryds kommun. Jag har med åren blivit ganska van vid att man skjuter budbäraren och det får man ju göra utan "moraliska pekpinnar", eller hur?

  När budbäraren sedan svarar för sig, drar sig inte Quasimodo ett ögonblick för att både anklaga och moralisera (pkt 4).

  Det du kallar "populistisk missnöjespolitik" har väckt stor nationell uppmärksamhet och skapat ett intresse för Markaryds kommun som torde vara ganska unikt. Jag förstår att det sticker i ögonen när "kusinen från landet" gör sin röst hörd, vågar ifrågasätta den politiska korrektheten och blir till ett exempel som många andra vill ta efter och lära sig av.

  Jag kan emellertid lova både dig och andra att jag kommer att fortsätta agera på mina väljares uppdrag och för markarydsbornas bästa om jag får förtroendet också efter nästa val. Det kanske visar sig att budbäraren har fler liv än Quasimodo önskar sig?

  SvaraRadera
 11. Bäste Germundsson,
  Låt mig konstatera att vi är överens om ett par saker. Att jag tvingas vara anonym beklagar även jag. Det är beklagligt men historien har visat att det kan vara skadligt för icke politiker som verkar i Triple Helix miljön då de kritiserar politiker. Det är ett generellt systemfel och inget jag på något sätt vill lasta dig för. Samma problem uppstår för mig om jag skulle kritisera Frank i Växjö eller Olesen i Alvesta t.ex. Vi är också helt eniga i att du kommer att verka för Markarydsbornas bästa om du blir omvald (vilket är högst sannolikt). I alla fall det som DU tycker är för Markarydbornas bästa. Och regional utveckling tycks du se som ett ofog för Markaryd. Vi står starka ensamma är budskapet du ger ovan. Att du sedan helt undviker de frågeställningarna som jag hade i mitt tidigare inlägg stärker mig i min uppfattning att Markaryds kommunalråd alldeles för ofta verkar med "skygglapparna på". Regional utveckling är helt enkelt inget som du har lust med, verkar det som. Kanske vet Halland och Skåne om det och därmed hamnar du lite grann som en åsna mellan hötapparna. Du isolerar Markaryd från resten av världen genom att agera som Don Quijote i din eviga kamp mot de skrämmande väderkvarnarna i olika vädersstreck. Synd för Markaryd som är en trevlig plats med trevliga människor. Det är vi säkert också överens om. / Quasimodo

  SvaraRadera
 12. Visserligen var Quasimodo i Victor Hugos roman döv, men dock inte blind. Vår moderna Quasimodo tycks läsa mina svar med de glasögon, förlåt, "skygglappar" som bäst underbygger de egna förutfattade meningarna. Ursäkta, men det känns inte särskilt seriöst från den som arbetar i "Triple Helix-miljö".

  Jo, vissa diskussioner har förts med Halland, men jag och Markaryd har varit lojala mot det beslut Regionfullmäktige fattat.

  Jo, många markarydsbor nyttjar redan idag sjukvården i Halland. Vi har som bekant fritt vårdsök även om det för tillfället är Kronoberg som får stå för fiolerna.

  Nej, regional utveckling är viktig och jag har nog fog för påståendet att min insats faktiskt påverkat utgången av regionutvecklande frågor som motorvägsbygget av E4:an, bygget av Tvärleden samt Pågatåg NO. Åtminstone påstår andra det.

  Nej, ensam är inte alltid stark. Med lite större regionalt engagemang från regionförbundets ledning skulle säkert både regionen och flera av kommunerna, inklusive Markaryd, kunnat utvecklas mer. Regional utveckling är för mig både kraftsamling för en gemensam sak, men också stöd för enskilda kommuners behov. Men när jag påstår det, sticker jag enligt dig vassa saker i folk.

  Som exempel kan jag ta Linnéuniversitetet. I drygt sju år har jag inbjudit och försökt få företrädare för både tidigare och nuvarande universitetsledning i Växjö att besöka Markaryd för att träffa politiker, företagare m.fl. och diskutera våra förutsättnngar för att se hur vi skulle kunna samverka till gagn för akademin, samhället och näringslivet. Min inbjudan har tyvärr inte bejakats. Den regionala samsynen stärks ju inte av detta uppenbara ointresse från centralt håll. Fler och liknande exempel kan ges.

  Kampen mot väderkvarnar som öppet går emot lagstiftning och regelverk och förhindrar såväl lokal som regional utveckling kommer jag att fortsätta. Utgången av de pågående ärendena får väl visa vem som har rätt och då kan vi ju ta den debatten. Miljödomstolen har redan gett oss rätt, Naturvårdsverket har fått backa och tongångarna från både Länsstyrelsen och Sydvatten är plötsligt, och av någon outgrundlig anledning, helt annorlunda.

  Trots din goda utsikt över Markaryd har du nog missat vårt arbete med bred dialog, information och kommunikation. Med stöd av resultaten i SCB:s två senaste medborgarundersökningar tror jag mig ha visst fog för att påstå att markarydsborna uppskattat detta arbete. Det är kanske inte en slump att Markaryds kommun är bästa kommun i landet i grenen NII (Nöjd Inflytande Index).

  Bäste Quasimodo! Det kanske finns skäl att ta bort de egna skygglapparna, lägga de egna förutfattade meningarna åt sidan och fördjupa sig lite i grunden till den kritik som av och till kan höras från min och markarydsbornas sida. Välkommen att höra av dig, så kanske vi kan ha en konstruktiv dialog i frågan. Jag tror det skulle vara välgörande!

  SvaraRadera