lördag 3 april 2010

Länsstyrelsen hotar med åtal

SR Kronoberg konstaterar idag att det finns åtskilliga privatpersoner i Kronobergs län som genomför olika slags grävarbeten i åar och sjöar utan att ha anmält detta till länsstyrelsen. Det kan leda till en åtalsanmälan, säger Carola Lindeberg, tjänsteman på vattenvårdsenheten på länsstyrelsen i Kronobergs län.
.
Det är helt riktigt att brott mot Miljöbalken i många fall ska anmälas för åtalsprövning. Vanligtvis brukar länsstyrelserna vara noga med detta, eftersom det är viktigt att visa att tillståndspliktiga åtgärder ska följas och att underlåtenhet i många fall kan riskera att skada känsliga miljöer, djur och växter.
.
Därför blir det extra intressant att se hur Carola Lindeberg och hennes chef Carl-Philip Jönsson kommer att agera när miljödomstolen nu slagit fast att Sydvatten AB saknar tillstånd för grundvattenbortledning. Här pratar vi inte om droppar, utan om 6,3 miljoner m3 grundvatten som årligen (!) läcker in i Bolmentunneln utan tillstånd. Lika mycket som en kommun av storleken 80-100.000 personer förbrukar varje år.
.
Att de båda nämnda tjänstemännen skrivit under det överklagande som länsstyrelsen driver mot två av de egna kommunerna i länet spelar ingen roll. Om man ska behålla ett uns av trovärdighet måste man nog ganska snart utfärda ett föreläggande för Sydvatten AB i avvaktan på prövningstillstånd. Det ska bli mycket intressant att se om Länsstyrelsen i Kronoberg vågar agera mot det stora kommunala bolaget eller om man enbart väljer att åtalsanmäla enskilda privatpersoner.
.
Är man bara tillräckligt stor menar bolaget att man får göra som man vill. Vad tycker Länsstyrelsen i Kronoberg?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar