torsdag 8 april 2010

Markaryds lönsamma nej

Smålandspostens ledare ger idag Markaryds kommun beröm för att man valde att avvisa propåerna från Bactiguard om ett kommunalt företagsstöd för sin tilltänkta etablering. "Vinnaren" Eslöv får slanta upp 105 miljoner kronor för bygget och ytterligare 15 miljoner i aktieägartillskott av skattebatalarnas pengar! Jag kan inte precis påstå att jag ångrar vårt agerande och beslut.
.
Man kan fråga sig hur övriga företag reagerar då kommuner inte drar sig för att så öppet och tydligt bedriva överbudspolitik och ta risker för att "vinna" tävlingen om etableringsort och arbetstillfällen. Hur förklarar man som trovärdig politiker varför det ena företaget ska subventioneras, medan alla övriga ska leva av egen kraft? När vi i Markaryd valde att markera en gräns vilken vi inte var beredda att överträda, svalnade snabbt intresset att föra en fortsatt dialog med oss.
.
Efter beskedet dagen innan julafton i fjol, har jag vid ett antal tillfällen förklarat mina och kommunens bevekelsegrunder för att inte delta i budgivningen. Inte en enda kommuninvånare eller företagare har sagt till mig att vi gjorde fel. Tvärtom har man uttryckt tacksamhet för att vi hanterar skattebetalarnas pengar med respekt.
.
Man får de kommunpolitiker man väljer - både i Markaryd och Eslöv. Kanske något att fundera över så här inför det kommande valet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar