tisdag 17 november 2009

Projekt för enklare och tydligare upphandlingar

Upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) är ofta komplicerade för både kommunen och anbudsgivarna. Därför lägger jag idag ett förslag om att starta upp ett projekt i syfte att nå fram till en ordning för de kommunala upphandlingarna i kommunen som ska uppfattas som såväl enklare som tydligare.
.
Jag har tillsammans med näringslivschefen under året besökt ett stort antal företag i kommunen, av vilka ganska många har en relation till kommunen som anbudsgivare. Det finns en stor efterfrågan på enklare och tydligare förfrågningsunderlag som ger fler och även mindre företag möjlighet att lämna anbud vid kommunens upphandlingar.
.
Flera företagare har också uttryckt förväntningar på att få delta i ett projekt, för att kunna ge synpunkter på hur förfrågningsunderlag och upphandlingar skulle kunna utformas ur ett företagsperspektiv. Det finns också ett behov av kompetenshöjning, både kring själva lagstiftningen som sådan, men även kring aktörernas olika roller i upphandlings- och anbudsförfarandet. Jag bedömer att ett projekt som involverar såväl företagsrepresentanter som kommunens tjänstemän och politiker skulle kunna leda fram till en process som uppfattas som både enklare och tydligare.
.
I första hand ska vi nu arbeta fram ett projektförslag i syfte att nå fram till enklare och tydligare upphandlingar. Projektet förväntas vara genomfört under första halvåret 2010, så att vunna erfarenheter ska kunna tillämpas i kommunens upphandlingar fr o m halvårsskiftet 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar