torsdag 5 november 2009

Markarydselever bäst i landet!

Markaryd är för andra året bäst i landet om man mäter andelen elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning. Detta enligt SKL:s "Öppna jämförelser" som presenterades igår. 56,7% av gymnasisterna har jobb efter två år. Ser man enbart på de yrkesinriktade programmen är siffran ännu högre; hela 76% - även det bäst i landet!
.
Arbetsmarknaden i Markaryds kommun är god, liksom samarbetet mellan näringslivet och kommunen. Jag tror detta har stor betydelse för resultatet. Det verkar dessbättre som om trenden håller i sig. Ungdomsarbetslösheten är glädjande nog fortsatt låg i Markaryd i realtion till likartade kommuner och riket. Bra jobbat av utbildnings- och kulturnämnden, skolpersonalen och näringslivet! Jag lyfter på hatten och bugar!
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar