måndag 14 september 2009

Markaryd - järnvägsknuten?

Idag överlämnade utredaren Gunnar Malm sitt betänkande ang. en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg. Förslaget innebär att sträckan Stockholm - Malmö delar sig i Markaryd i en gren över Hässleholm och en över Helsingborg. Lösningen är smart och kommer sannolikt innebära att Region Skåne känner sig helt tillfreds med utredningens förslag. Även om inte Markaryds kommun kommer i närheten av att få stopp med höghastighetståg, innebär det stora möjligheter för en utbyggd tågtrafik till och från Markaryd. Med den redan idag befintliga tvärbanan mellan Hässleholm och Halmstad öppnar sig nya möjligheter för trafik med regional- och interregional tågtrafik till och från Markaryd, som åter kan bli något av knutpunkt för järnvägen.
.
Självklart måste förslaget analyseras noga avseende såväl positiva som negativa konsekvenser och än är inga beslut fattade, men infrastruktursatsningar är avgörande för framtidens tillväxt. Tåget är miljömässigt det absolut bästa alternativet och ett kommunikationsmedel som hör framtiden till. Tiden för att ta sig från Stockholm till Malmö blir 2:27 timmar (4:25 idag). Man ska kunna åka från Stockholm till Helsingborg på 2:13 och från Stockholm till Köpenhamn på två timmar och 51 minuter. Helt klart kommer flyget att få stå tillbaka på kortare sträckor, vilket är helt riktigt. Enligt Gunnar Malm ska trafiken på de nya höghastighetsbanorna kunna starta 2023-2025.
.
Nu gäller det för våra rikspolitiker att ta tag i den här frågan och börjar arbeta för förslagets genomförande. Om det realiseras skulle det innebära en stärkt konkurrenssituation och vara mycket positivt för södra Sverige och Öresundsregionen. Vem vet; sextio år efter det att rälsbussarna slutade trafikera Skåne-Smålands Järnväg kan det åter rulla tåg från Markaryd till Helsingborg. Jag ser fram emot den dagen!
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar