måndag 11 maj 2009

Inför en LAS-försäkring

Dagens Industris debattsida idag, föreslår Stig Claesson (KD) och jag att man inför en obligatorisk LAS-försäkring som skyddar företagen mot de kostnader som uppstår vid uppsägning. Den enda kostnad företaget får stå för är en månadslön efter uppsägning. Efter första månaden träder försäkringen in och betalar den resterande delen av uppsägningstiden. Så tror vi att fler företag skulle våga anställa. En konjunkturnedgång med minskad orderingång som följd skulle få mindre drastiska följder och LAS skulle inte upplevas som ett lika stort problem för företagen.
.
Försäkringen finansieras genom att företagen själva betalar en premie per anställd som bör viktas mot uppsägningstidens längd och kanske också mot branschens arbetslöshetsrisk. Som kompensation får företagen en sänkt arbetsgivaravgift med förslagsvis 1 procentenhet
.
Vi har naturligtvis bollat förslaget med en ganska stor grupp företagare som ställer sig positiva. Självklart kommer andra att vara emot. Men med det här förslaget tror vi man skulle kunna mildra effekterna av LAS för företagen, samtidigt som de anställdas trygghet inte skulle luckras upp. Och om två parter blir vinnare, kan det ju inte vara helt fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar