torsdag 6 juli 2017

Låt Markaryd inspirera dig, Ebba!


SVT Opinion låter i samband med Almedalsveckan en partiföreträdare för varje kommun där respektive parti är störst, skriva en artikel om de kommunala framgångarna. Idag, på Kristdemokraternas dag, publiceras min artikel till Ebba Busch-Thor.
Framgång är ingen slump!
I valet 1994 fick Kristdemokraterna i Markaryds kommun 5,7 % av rösterna i kommunvalet. Vid de fem därpå följande valen har väljarstödet ökat successivt i varje val och i det senaste kommunvalet röstade hela 44,9 % av väljarna på partiet.
Sedan flera val tillbaka är Kristdemokraterna det största partiet i kommunen. En helt otrolig utveckling som inneburit att vi många gånger fått frågan; ”Hur har detta varit möjligt?”
För oss är medborgarperspektivet den demokratiska grundbulten. Väljarna har gett oss sitt förtroende och det har vi försökt att förvalta genom att vara deras medborgarföreträdare. Som politiker är vi till för våra medborgare och vi arbetar med deras bästa för ögonen.
Detta förutsätter en hög tillgänglighet och att vara närvarande i alla möjliga sammanhang där människor finns för att samtala, lyssna och ta till sig vad som upplevs som viktigt för kommuninvånarna.
Men det gäller också att leverera och se till att det man lovat också blir genomfört. Det ger tillit och trovärdighet!
Andra framgångsfaktorer är kunskap och engagemang, liksom ett genuint intresse för vardagsnära frågor. I en liten kommun blir också exemplets makt viktigt och det gäller att vara ett gott föredöme. Vad du gör betyder ofta mer än vad du säger.
Om vi till exempel kräver att fastighetsägarna ska hålla sina trottoarer snö- och halkfria på vintern, räcker det med att fråga sig själv vems trottoar man tittar på först. Har inte kommunalrådet gjort sin hemläxa, ska man inte heller förvänta sig något mer av andra.
En annan viktig princip är att ta initiativet. Att våga vara först ut med ett förslag eller initiativ är otroligt viktigt. Det visar på mod och handlingskraft samt att man inte bara följer med strömmen.
Hur man kommunicerar är också betydelsefullt. Att förmedla och förstå en känsla är ofta ingången till en framgångsrik kommunikation, liksom att inte alltid ha ett färdigt svar eller en lösning på problemet. Som politiker vet man inte alltid bäst och ibland är det bättre att vara lite mer ödmjuk i sin framtoning.
Vårt arbetssätt har inneburit en otrolig politisk framgång, men också en framgång för Markaryds kommun som idag låter tala om sig och som är ett föredöme i en rad olika sammanhang.
Politiken i en liten kommun skiljer sig naturligtvis ganska mycket från den nationella politiken, men det finns också likheter.
Därför tror jag att man också kan använda sig av några av våra erfarenheter på riksplanet och dristar mig därför avslutningsvis till att ge följande råd till Ebba Busch-Thor och politikerna i Kristdemokraternas riksdagsgrupp:
• Identifiera vilka frågor som berör människor - Detta kräver ett ständigt engagemang och närvaro vidmötesplatser där du tar del av människors synpunkter och erfarenheter.
• Bekräfta problembilden - Inse och förstå att människor vet mer om sin egen verklighet än vad du som politiker gör. Som politiker vet du inte alltid bäst!
• Formulera politiska förslag som visar på en trovärdig lösning - Våga tänka nytt och göra det oväntade. Vi löser inte framtidens problem med gårdagens lösningar.
• Visa handlingskraft - Tag initiativet och vänta inte på att andra partier eller politiker ska hålla med innan du vågar presentera vår politik.
• Berätta vad du gjort - Tala om och gör känt vad du faktiskt lyckats genomföra.
Låt dig inspireras av våra framgångar och vårt arbetssätt i Markaryd, Ebba! Då är jag övertygad om att Kristdemokraterna kommer att få ett större väljarstöd också på nationell nivå i valet 2018.
Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande, Markaryd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar