onsdag 1 juli 2015

Raka spåret via Markaryd!Den här helsidan om framtida höghastighetståg är publicerad i dagens DN:

Raka spåret via Markaryd

Att den nya höghastighetsbanan ska få en västlig dragning är det mest naturliga och det mest ekonomiska alternativet tycker både kommunledning och näringsliv i Markaryd, kommunen med Sveriges bästa företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs undersökning.

– För vår del är valet självklart, säger Bengt Germundsson, kommunalråd i Markaryd. Det framstår som mest naturligt att bygga en ny järnväg där det inte redan finns en befintlig. Vår region är väldigt entreprenörstät och här finns de flesta arbetstillfällena inom produktionsindustrin som ofta också är underleverantörer till större industrier både i Sverige och utomlands. Det är viktigt att skapa förutsättningar för dessa att kunna växa och utvecklas och då är snabba kommunikationer en viktig del. Det handlar om transporter av både varor, människor och kompetens.

Bra samarbete 
Gerteric Lindquist är VD på NIBE i Markaryd, ett av få bolag på Stockholmsbörsens A-lista med huvudkontor utanför någon av storstadsregionerna. – Här finns ett nära och mycket professionellt samarbete mellan näringsliv och kommun. Det finns en verklig stolthet och uppslutning kring gemensamma mål inom kommunen och det skapar ett ansvar hos både kommun och företag, menar Gerteric Lindquist. – I en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort bland företagare har vi blivit utsedda till kommunen med Sveriges bästa företagsklimat. Det är mycket hedrande och visar på att vi har lyckats väl i vårt långsiktiga samarbete med näringslivet i kommunen, berättar Bengt Germundsson. 

Snabbare kommunikationer behövs 
– Men för att kunna utvecklas ytterligare behöver vi snabbare kommunikationer för att utöka pendlingsavståndet i trakten med exempelvis snabba regionaltåg mot Jönköping och möjlighet att anknyta till den nya höghastighetsbanan. För NIBEs del kan det till exempel handla om kontakter med högskolorna i området, om att kunna flytta kompetensen till produktion och inte tvärtom. Det vill säga skapa möjlighet att behålla arbetstillfällen på orten och det gäller detsamma för hela den industritäta korridoren från Jönköping söderut mot Markaryd och vidare till Malmö/Köpenhamn. När det kommer nya vägar och järnvägar blommar orterna längs sträckningarna, så har det alltid varit och det gäller fortfarande, säger Gerteric Lindquist. 

Ryggraden i transportsystemet 
– Om E4an brukar kallas regionens pulsåder så kan man se den nya höghastighetsbanan som ryggraden i transportsystemet söderut och att det sedan finns revben ut i öst-västlig riktning i form av till exempel kust till kustbanan Kalmar och Karlskrona till Göteborg och Markaryd-Hässleholm-Halmstad med kopplingar mot Kristianstad och Blekingebanan, menar Bengt Germundsson. – Här är Markaryd en viktig knutpunkt i regionen. Vi samarbetar med nio andra kommuner i södra Sverige för en dragning av Raka spåret. Vi anser att den västra dragningen är mest rationell ur ett nationellt perspektiv. Den knyter samman storstadsregionerna på det snabbaste och mest miljövänliga sättet. Idén med ett höghastighetståg är ju att det ska gå snabbt och raka vägen går alltid snabbast, avslutar Bengt Germundsson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar