måndag 6 februari 2012

Familjecentralen invigd

Idag hade jag den stora glädjen att få inviga den nya familjecentralen i Markaryd. Tillsammans med landstingsrådet Suzanne Frank klipptes bandet och familjecentralen förklarades för invigd.

Familjecentralen är ett resultat av en motion på initiativ av Kristdemokraterna i Markaryd och som kommunfullmäktige tillstyrkte för något år sedan.

Ur ett medborgarperspektiv känns det helt rätt att samla de olika yrkesgrupperna kring familjen i stället för att familjen ska ta sig till de olika verksamheterna.

Här finns öppen förskola, socialtjänsten, familjebehandling, barnhälsovården, barnmorska och ungdomsmottagning under samma tak.

Forskningen visar att vänner och socialt nätverk är väsentligt för barns hälsa. Att barns hälsa hänger samman med hur familjen, och då speciellt mamman mår, vet man också. Och man har också visat att familjecentralerna bygger en struktur som kan stärka friskfaktorerna för de yngre barnen.

Jag vill rikta ett tack till Landstinget Kronoberg för att ni har varit villiga att satsa på den här formen av förebyggande arbete i Markaryd.

Jag vill också gratulera alla er som ska arbeta här och önska er lycka till i det viktiga arbete ni bedriver.

Och så vill jag gratulera alla familjer, barn och ungdomar som kommer att ha nytta av all den verksamhet som erbjuds inom Familjecentralens ram i form av råd, stöd och behandling.

Min förhoppning är att Familjecentralen i Markaryd ska bli en mötesplats för familjer, en mötesplats som kan formas efter de olika behov som finns och att verksamheten kommer att bidra till att öka livskvalitén och medverka till att göra det ännu bättre att leva i Markaryds kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar