tisdag 16 februari 2010

Markaryd uppmärksammas - igen!

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) uppmärksammar bl a Markaryd i en nyutkommen inspirationsskrift om näringslivsklimatet i landets kommuner.
.
Vad är det som gör att vissa kommuner lyckas så bra med att förbättra företagsklimatet? Vad har de gemensamt? I den här skriften har SKL satt fokus på kommunens egen organisation och medarbetarnas kontakter med företagen, där inte minst myndighetsutövningen påverkar företagsklimatet. Enskilda kommuner kan sällan direkt påverka utformningen av lagar och regler – men kan i tillämpningen alltid göra skillnad för hur regelverken upplevs.
.
Det finns inte en enda universallösning för hur kommunerna ska arbeta med att öka sin tillgänglighet och service till företag. Tvärtom finns det många sätt. Det viktiga är att man börjar jobba med frågan. Det är nödvändigt för att få fler livskraftiga företag i våra kommuner och regioner! Hoppas att den här inspirationsskriften ska ge fler tips på faktorer som kan leda till framgång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar