lördag 25 juli 2009

Utan drömmar - ingen utveckling

Smålandspostens ledarsida idag uttrycker Marcus Svensson sin tveksamhet kring en höghastighetsbana för tåg i Sverige och benämner vår artikel i SvD i måndags som "kommunpolitiska tågdrömmar". Han förvånas också över "Att kommunalråd från Skillingaryd, Markaryd och Klippan förordar Europabanan är något av en gåta. Vem tror att tågen kommer att stanna i deras kommuner?" Svaret är naturligtvis: Ingen.
.
Denna retoriska och smått förlöjligande fråga får vi ofta av dem som inte förstått hur höghastighetsbanorna byggs och används. Vitsen är ju inte att höghastighetstågen ska stanna i de mindre kommunerna, då blir det inte särskilt hög hastighet. Däremot är tanken att banan även ska trafikeras av interregionaltåg och t o m regionaltåg och att godset transporteras på långsammare bansträckningar. Så bygger man höghastighetsbanor i Europa. Därmed blir exempelvis Värnamo och Markaryd intressanta, eftersom de redan idag korsas av tvärbanor. Att inte bevaka en möjlighet att få regional- och interregional tågtrafik till sin kommun, ser jag närmast som tjänstefel. Höghastighetsbanan kan vara en sådan möjlighet och blir därmed kommunalt intressant. Det får väl utredningen och kommande satsningar utvisa, men att avskriva möjligheter innan de ens utretts ligger inte för mig.
.
Det är möjligt att Malm kommer att förorda den andra kommunpolitiska drömmen (för sydostvänner) med en kapacitetsförstärkning på stambanan. Någon höghastighetsbana tror i alla fall inte jag att stambanan kommer att bli, därtill krävs helt nya sträckningar och omfattande ombyggnationer. Stambanan byggdes i slutet av 1800-talet genom mängder av städer, samhällen och byar, vilket inte är helt "up to date" för modern tågtrafik. Vi får väl se vad Malm säger i september.

5 kommentarer:

 1. Bengt Eriksson, Växjö3 augusti 2009 18:33

  Det som är bra för Markaryd är i de flesta fall också bra för Region södra Småland. Men tyvärr inte i detta fall när du eftersträvar en dragning av höghastighetsbanan via Markaryd, väl medveten om det kommer att leda till konsekvensen att Region södra Småland kommer att bli helt utan stopp för höghastighetstågen, enbart i syfte att skapa möjlighet för en regionaltågstrafik i västra delen av regionen. Då sker det i stället på bekostnad av regionens bästa. Och det vänder jag mig mycket bestämt emot. Det är inte förenligt med dina uppdrag som fullmäktigeledamot och styrelseledamot i Regionförbundet södra Småland. Där har du ett uppdrag att verka för regionens bästa, och inte som du i detta fall medvetet gör, verka för Markaryds bästa på regionens bekostnad.

  SvaraRadera
 2. Bengt Eriksson, Växjö5 augusti 2009 09:02

  Den senaste kommentatorn glömmer till exempel att Regionförbundet södra Sverige prioriterat Tvärleden (Markaryd-Osby) allra högst (nr 1) bland kommande infrastrukturinvesteringar. Och att den i särklass största infrastrukturinvesteringen i regionen någonsin, utbyggnaden av E4 till motorväg, skett just i den västra länsdelen.

  Så i stället för att basera dina argument på felaktigheter, och att driva en diskussion baserad på missunnsamhet och "vinna-på-andras-bekostnad-tanke" så ber jag att få föreslå att även du funderar lite på hur regionen skall kunna utvecklas i framtiden. och det gör den inte med hjälp av missunnsamhet och "på-bekostnad-av-andra-tankar".

  SvaraRadera
 3. Jag kan ju knappast ställas till svars för några andra inlägg än mina egna, Bengt! Vi får väl inse och acceptera att vi har olika uppfattning om vissa saker. För min del tror jag att en utveckling av den västra länsdelen är av mycket stor betydelse för hela Kronoberg och det kommer jag att fortsätta stå upp för också i det regionala arbetet.

  SvaraRadera
 4. Bengt Eriksson, Växjö5 augusti 2009 19:07

  Absolut. Jag borde såklart varit tydligare med att mitt avslutande stycke riktade sig till kommentatorn, inte till bloggens innehavare.

  Jag håller också med om att utveckling av alla delar av regionen är viktig. Det jag emellanåt får lite bekymmer med är när det riskerar ske på bekostnad av andra delar av regionen.

  SvaraRadera
 5. Bengt Eriksson, Växjö5 augusti 2009 19:23

  PS

  Vi får såklart leva med att vi har olika uppfattningar i sakfrågor. Det är dessutom bra och himla stimulerande för debatten.

  Men vi kan inte leva med att Region södra Småland utåt har flera olika uppfattningar i de viktiga frågor som man ansvarar för, t.ex. infrastrukturfrågor. Då krävs det majoritetsbeslut på traditionellt demokratiskt vis. Och att vi sedan tillsammans enigt verkar för att genomföra de beslut som fattats.

  SvaraRadera