måndag 20 juli 2009

Höghastighetsjärnväg längs E4:an

Frågan om höghastighetsbanans sträckning genom Sverige utreds just nu av en statlig utredare. Att Sverige behöver en modern höghastighetsjärnväg till Europa står väl klart för de flesta. Det miljövänligare tåget kommer att få allt större betydelse och då är det naturligt att också Sverige bygger ett modernt tågsystem i likhet med övriga Europa. Frågan är väl snarast var höghastighetsbanan ska byggas. I princip diskuteras fyra olika alternativa sträckningar, vilket utredaren har att ta ställning till.
.
Brännpunkt i SvD är vi några ks-ordförande som idag drar en lans för att höghastighetsjärnvägen - Europabanan - från Stockholm till kontinenten ska dras längs E4:an. Skälen för denna sträckning tycker vi är ganska väl motiverade:
- Den här sträckningen är kortast och mest kostnadseffektiv
- Genomförbarheten är god, eftersom den går att bygga utan alltför stora ingrepp i natur, miljö och samhällen
- En dragning längs E4:an leder till ett integrerat trafiksystem som frigör godstrafiken till befintliga banor, dvs goda erfarenheter från höghastighetsbanorna i Europa.
.
Läs gärna mer om Europakorridoren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar