tisdag 2 juni 2009

Idag är jag glad för Rezas skull!

Det mycket uppmärksammade fallet med den asylsökande afghanen Reza Rezai i Markaryd verkar ha fått ett slut. Migrationsdomstolen i Malmö beviljade i går Reza permanent uppehållstillstånd. Ett mycket glädjande besked! Jag är otroligt glad för Rezas skull!

Turerna har varit många under de snart sex år som Reza varit i Sverige. Tillfälliga uppehållstillstånd har blandats med avslagsbeslut och under fjolåret togs Reza t o m i förvar med motivering att han var flyktbenägen. Ett beslut som dock hävdes efter en JO-anmälan mot polisen. Ärendet har därefter varit föremål för omprövning och igår kom alltså utslaget i Migrationsdomstolen. Nu hoppas jag innerligt att ärendet är överspelat och att Migrationsverket inte driver frågan vidare. Som jag ser det har Migrationsdomstolen fattat ett klokt beslut och tagit de humanitära hänsyn som jag efterfrågat under lång tid. Det hade varit förskräckligt om ett land, som berömmer sig att vara rättssäkert och humant, hade hanterat Reza på ett annorlunda sätt. Nu får Reza möjlighet att bygga upp sin tillvaro i Sverige och jag önskar honom allt gott i framtiden.
.
Samtidigt hoppas jag att dagens beslut i Migrationsdomstolen ska vara vägledande för den dom i Växjö Tingsrätt som åklagaren Marcus Sjöstrand överklagat till Göta Hovrätt. Reza och familjen Takvam har varit föremål för en process som jag inte skulle önska min värsta ovän. Jag hoppas att även den frågan ska komma att få ett lyckligt slut.
.
Lyssna till reportaget från SR Kronoberg här, ungefär 13 min 45 sek in i inslaget.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar