tisdag 23 juni 2009

Äntligen första spadtag för Tvärleden!

22 - 117 - 121 - 571 - 1950
Vad har de här talen gemensamt? Nej, det är ingen lottorad eller postkod. Det är några av vägnumren mellan Karlshamn och Halmstad som idag utgör den s.k. Tvärleden.

Betraktar man vägarna mellan Markaryd och Osby, kan man konstatera att samtliga förbindelser har fyrsiffriga vägnummer. Man kan fråga sig varför?

Kärt barn har många namn. Tvärleden kallas ju även för Volvoleden pga den stora betydelsen för Volvo i Olofström. Ett mindre smickrande namn är
Ho Chi Minh-leden, som illustrerar den undermåliga standard som vägen haft i många år. Men nu bryts mönstret och vi kommer inom ett par år att få en modern förbindelse i öst-västlig riktning.

Utbyggnaden ger väsentligt bättre förbindelse mellan Osby och Markaryd och ger en vägförkortning för trafik mellan delar av sydvästra Sverige och västkusten. Detta medför en minskad restid och lägre fordonskostnader men även färre olyckor och minskade utsläpp.

Regeringen har vid två tillfällen pekat ut behovet av Tvärledens utbyggnad, dels i december 2000 i regleringsbrev till Vägverket, dels i februari 2004 då ekonomiska ramar för regionerna fastställdes. Under hösten 2004 reducerades de regionala ramarna främst av ”statsfinansiella skäl” samt i viss mån även det s.k. Trollhättepaketet.

Efter mer än 40 års diskussioner och planering får vi en modern och säker förbindelse mellan Halmstad och Karlshamn. Och 351 år efter freden i Roskilde 1658, då Skåne, Halland och Blekinge blev svenskt, fick vi ta första spadtaget på den förbindelse som äntligen ska ge oss en väg som förenar landskapen och binder ihop sydöstra Sverige med västkusten.

1 kommentar:

  1. Tvärleden kan bli en riksväg iallafall om man får tro vägverket. Rv8, Rv7, Rv5, Rv3, Rv2 eller Rv1 är de ända riksvägs nummer som finns lediga idag.

    SvaraRadera