onsdag 3 juni 2015

Vänortsbesök i Bytow


Under tre dagar har jag och en delegation från Markaryd fått förmånen att vara med då vår vänort Bytow i Polen firade 25-årsminnet av den lokala självstyrelsen i Polen. Förutom Markaryd deltog ytterligare två av Bytows vänorter; Frankenberg i Tyskland och Winonin från Minnesota i USA. Redan sommaren 1996 undertecknades det första vänortsavtalet mellan Markaryd och Bytow och sedan dess har utbytet fortsatt.

Vid en ceremoni i Rådhuset höll delegationsledarna tal till fullmäktigeledamöterna och i mitt tal erinrade jag om betydelsen av den lokala självstyrelsen liksom värdet av att beslut ska fatta så nära dem som berörs av dem. Jag erinrade också om den utveckling som Bytow genomgått under de här snart 20 år som vi fått möjlighet att följa dem och att vi genom vårt utbyte lärt en hel del av varandra.
Bytows borgmästare Ryszard Szylka berättade om hur mycket de olika vänorterna betytt för demokratin och den lokala utvecklingen. Han lyfte särskilt fram de erfarenheter man tagit till sig från besöken i Markaryd vad gäller utvecklingen av förskolan och skolan, olika fritidsanläggningar som simhallen, sättet att arbeta med miljöfrågor samt hur vi hanetar frågor kring vatten och avlopp.

En annan ceremoni hölls på lördagen då ett antal minnesplaketter delades ut till vänorterna och till olika politiker och tjänstemän i Bytow. Den första plaketten i silver gick till Markaryd och delades ut av borgmästaren och ordföranden i Bytows kommunfullmäktige. Flera talare erinrade om situationen efter östblockets kollaps 1989-90 och hur plötsligt all styrning från centralmakten upphörde. Över nästan en natt fick de lokala myndigheterna, efter över 70 år av centralstyrning, ta över ansvar och beslutsmakt. En helt ny situation som man bara var tvungen att ta sig an. Detta gav mig en helt ny bild av de omständigheter man då hade att möta, samtidigt som man också lyfte blicken för att söka internationella kontakter och lära av dem som varit mer lyckligt lottade i den demokratiska världen.
Ett annat inslag som jag särskilt tog till mig var de berättelser som ett antal ungdomar hade förberett och redogjorde för i form av utbyte av studenter och elever. Vid mitt förra besök i Bytow var detta en fråga som vi särskilt lyfte. Resultatet blev ett utbyte mellan våra elever på högstadiet och gymnasiet och motsvarande elever från olika skolor i Bytow som sedan dess haft ett antal utbytesbesök både i Bytow och Markaryd. Det är otvivelaktigt så att det här utbytet bygger broar som har betydelse för framtiden och något som jag gärna skulle vilja utveckla ytterligare.Programmet som våra polska vänner hade satt samman var verkligen ambitiöst från morgon till kväll. Utöver de mer officiella programpunkterna besökte vi bibliotek, muséer, fritidsanläggningar, parker och diskuterade gemensamma problem och erfarenheter av som statlig och regional centralstyrning, infrastruktur, skolfrågor mm. Självklart ingick även ett par högklassiska kulturevenemang i programmet och här har vi helt klart en hel del att lära, liksom vad gäller ett gott värdskap. Att vi nu mer och mer kan kommunicera på engelska underlättar definitivt utbytet.
Det var också oerhört intressant att möta deltagarna från de övriga vänorterna och diskutera erfarenheter från olika organisationer och politiska system. Det är förbluffande hur mycket det är som förenar oss mellan både länder och världsdelar. Dessa goda samtal ledde fram till nya bekantskaper och det sammanfattades väl på avskedskvällen av Winonins borgmästare som konstaterade; ”We are brothers and sisters!” Vid detta tillfälle överräckte jag också den gåva vi tagit med oss från Markaryd, en kristallvas med våra respektive kommunvapen ingraverade, som blev mycket uppskattad. Samtidigt inbjöd jag också Bytow till ett besök i Markaryd nästa år då det är 20 år sedan vårt vänortsavtal upprättades.
Vår delegation bestod av rektorn för Markaryds skola Kerstin Lindström, Maria Svensson-Lundin, ordförande i utbildnings- och kulturnämnden, kommunchef Svante Melander och jag själv. På hemresan kunde vi konstatera att resan och besöket varit mycket givande, att vi fått en hel del tankar och erfarenheter som vi kommer att utveckla framöver, att vi fördjupat vänskapen med gamla vänner och att vi fått en hel del nya.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar