torsdag 19 januari 2012

Nöjdast i landet

I veckans nummer av tidskriften Dagens Samhälle redovisas en sammanställning av SCB:s stora medborgarundersökning. Än en gång kommer Markaryds kommun i topp och hamnar på en delad tredje plats i landet i grenen NMI, Nöjd Medborgar Index. 

Det här är ett mycket bra kvitto till alla våra medarbetare som visar att våra kommuninvånare uppskattar deras arbetsinsatser och tycker att de gör ett bra jobb. Samtidigt är det ett viktigt redskap i vårt förbättringsarbete då vi jämför oss med oss själva och andra kommuner.

Dagens Samhälle har rankat de 126 kommuner som ingick i medborgarundersökningen 2011 utifrån ett av de tre indexen, NMI, det som rör medborgarnas betyg på kommunens verksamheter. Ett statistiskt urval av kommunens invånare har fått svara hur de tycker att skola, äldreomsorg, räddningstjänst, renhållning mm fungerar. Enkäten har gått ut till 500 invånare mellan 18-64 år i Markaryds kommun och svarsfrekvensen var 52%, vilket är lika med riksgenomsnittet. Den senaste undersökningen är den femte i ordningen som kommunen deltar i.

Det här är resultatet av ett strategiskt arbete under lång tid. Vi har prioriterat kvalitetsarbetet och fokuserat på ett demokratiskt arbetssätt där våra brukare, personal och invånare ska har ett stort inflytande.

Även för de övriga två indexen i medborgarundersökningen ligger Markaryd högt. På frågan om hur medborgarna uppfattar Markaryds kommun som en bra plats att leva och bo på, Nöjd Region Index (NRI), hamnar kommunen på genomsnittet för samtliga 126 kommuner. På frågan om vad medborgarna tycker om möjligheterna till inflytande och påverkan i kommunen, Nöjd Inflytande Index (NII), ligger Markaryds kommun även här i topp genom att vara näst bäst i landet.

Sammantaget två pallplatser av tre möjliga - inte så illa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar