söndag 2 december 2018

Julens boktips - 475 foton från Markaryd och Strömsnäsbruk

Alltsedan Markaryds lokalhistoriska förening bildades 1990 har man lagom till Fars dag givit ut en bok, "Markarydsboken", med bilder, text, historiska tillbakablickar och berättelser från kommunen. Föreningen har utfört ett otroligt gediget arbete man under de här åren och sparat mycket material till eftervärlden genom sitt arbete. 

I år följer man upp den fotobok man gjorde för två år sedan med en ny, vilken innehåller 475 foton från Markaryd och Strömsnäsbruk. Michael Richardsson har fungerat som text- och bildredaktör, medan Christer Ekstrand ansvarat för grafisk form och bildredigering. För originalfotona svarar bland andra Hjalmar Törnquist och Oscar Träff, men även den välkände journalisten Sven B Jönsson har bidragit med många bilder. 

Lagom till Fars dag fick jag mitt exemplar och det var med stort intresse jag började bläddra i boken. Som född och uppväxt i Strömsnäsbruk - där jag också fortfarande bor - är det naturligtvis oerhört intressant att ta del av bilderna från den norra kommundelen.

När man ser vissa bilder kommer minnena fram från barndomen. Det går nästan att frambringa doften från Isakssons Järnaffär och den känsla av spänning med vilken man betraktade de mängder med lådor som fanns bakom disken. Eller osäkerheten man kände när man på cykel skulle passera den smala passagen mellan gamla bageriet och Ljunggrens uthus, en osäkerhet som snabbt förbyttes i glädje när man inte mötte en stor lastbil utan lugnt kunde passera ut på Lagastigsgatan.

För mig är föreningens årliga utgåvor något av årets höjdpunkt vad gäller bokutgivning och årets volym gör mig inte besviken. Det kommer att bli många intressanta stunder framöver med den här boken framför sig. Det roliga är ju alla gamla minnen som väcks till liv, minnen som kanske skulle blivit än mer påtagliga om alla de personer som finns på fotografierna hade varit identifierade.

Det arbete som lagts ner på årets bok innebär i alla fall att vår lokalhistoria blir allt bättre dokumenterad, både för nuvarande och kommande generationer. För detta vill jag rikta ett stort tack till alla er som bidragit till att sätta samman årets bok i Markaryd!

Och till er som ännu inte köpt boken har jag bara en uppmaning - Köp den!

tisdag 13 november 2018

Halland försenar tågtrafiken ytterligare

Trots alla vallöften från region- och kommunpolitiker i Halland inför valet kommer man tillsammans med Trafikverket att, på en presskonferens under morgondagen, meddela att persontågstrafiken på Markarydsbanan inte kommer att starta förrän om drygt 5 år!

Från NIBE industrier och Markaryds kommun beklagar vi djupt denna ytterligare försening som man nu beslutat.
Cirka 600 pendlar idag från Laholms och Halmstad kommun för att få sin försörjning i Markaryd. Dessa bidrar i sin tur med miljoner i skatteintäkter för respektive kommun.
Högskolan i Halmstad har idag ett upparbetat samarbeta med NIBE men denna försening omöjliggör att kunna åka kollektivt mellan skola och praktikplats.

• Vad Sverige behöver är bättre och moderna kommunikationsmedel för att konkurrera med omvärlden
• Vad Sverige behöver är en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, som bland annat innefattar miljövänliga transporter.
• Vad Sverige behöver är en stark näringslivsutveckling, vilket innefattar ett ökat samarbete mellan näringsliv och akademi.
• Vad Sverige behöver för att kunna konkurrera på en allt hårdare världsmarknad är mer regionalt samarbete.

Vi kan konstatera att trots löften, så önskar Halland av någon outgrundlig anledning inte ett samarbete i dessa för Sverige och regionen så viktiga frågor.

Bästa kollegor, tänk om och tänk rätt!

Gerteric Lindquist                                             Bengt Germundsson
Verkställande direktör                                       Kommunstyrelsens ordf.
NIBE Industrier AB                                           Markaryds kommun


Om en månad är det fem år sedan stationen i Markaryd stod klar (2013). Fem år senare sitter man fortfarande i Halland och klurar på vad som behöver göras.Nedan några klipp från Region Hallands kommunikationsstrategi inför presskonferensen i morgon:
måndag 8 oktober 2018

Markaryds kommun länsbäst och 5:a i Sverige!Markaryds kommun placerade sig på en mycket hedrande 5:e plats bland landets kommuner i Kommunkampen för Världens barn! Med det är vi också den överlägset mest generösa kommunen i Kronoberg. Det stod klart när insamlingsresultatet presenterades i söndags kväll. 

Under den senaste veckan har många frivilligorganisationer, volontärer, företag och föreningar gjort storartade insatser för att på olika sätt bidra och samla in pengar som nu kan skickas vidare till hjälpbehövande barn över hela vår värld. Förra året placerade sig Markaryds kommun på plats nr 4 och vi håller därmed vår plats på top 5. Insamlingsresultatet blev 395 694 kr, vilket innebär 38,47 kr per invånare. 
Ett särskilt omnämnande förtjänar i år elever och lärare på Strömsnässkolan som genom sitt arrangemang med stafettlopp och tipspromenad samlade in nästan 40.000 kronor! Men det finns också ett stort engagemang i kommunen i övrigt. Förutom rena bidrag i form av pengar från företag och föreningar har många volontärer lagt tid och energi på att skramla bössa, sälja prylar i Second Hand-butiker, bjuda på sopplunch, samla in pengar i samband med olika evenemang, ordna skivor till kaffet med mera. Listan kan göras lång och jag är oerhört stolt över det engagemang som så många har visat för denna goda sak. Ett stort tack till er.
Slutligen kan jag inte låta bli att nämna Tord Gustafsson, kultur- och fritidschef i Markaryds kommun som alltmer växt in i rollen som Världens Barn-general i Markaryds kommun. Följande rader skickade Tord ut sent igår kväll och jag måste bara citera honom:

"Med stolthet kan jag rapportera - Att Ni gjort det igen! En femteplats bland Sveriges generösaste kommuner gör att vi kan sträcka på oss och känna delaktighet i världens viktigaste insamling. I vanlig ordning går vi samman och levererar med stort hjärta och engagemang vilket vi lovordas för från Världens barn-kommittén. Det känns också fantastiskt att få med så många på tåget som gör skillnad bland världens barn."

Ett stort tack, Tord, för ditt engagemang!

Totalt har det hittills samlats in nästan 78 miljoner kronor och de stora vinnarna i kampanjen är naturligtvis alla de barn utöver världen som kan få hjälp av olika organisationer tack vare insamlingen och de här pengarna. 

Ett stort tack till alla som bidragit och ett särskilt tack till alla gåvogivare och volontärer som gjort en fantastisk insats i Markaryds kommun!

tisdag 2 oktober 2018

Bäst företagsklimat i länet - igen!När Svenskt Näringsliv idag släppte sin ranking av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner hamnar Markaryds kommun återigen etta i Kronobergs län. Totalt hamnar Markaryd på 28:e plats, vilket är mycket bra. De senaste tio åren har vi varje år placerat oss mellan plats 15 och 32, något som tyder på en stabil och bra trend.

Men det här resultatet beror inte bara på kommunen, utan till mycket stor del också på våra företag som verkligen bidrar till den positiva utvecklingen. Nyckelordet för vår framgång är samverkan! Det är ett gemensamt arbete, som vi alla är delaktiga i, som har lagt grunden för vårt goda resultat.

Vi får även det här året mycket goda betyg i enkätdelen, medan vi är mindre bra vad gäller de statistiska delarna som vi inte kan påverka själv i lika hög grad. I hela nio av de tolv enkätfrågorna placerar vi oss på topp 10-listan i Sverige. I hälften av frågorna faktiskt bland de fem bästa kommunerna i Sverige. Det här inspirerar naturligtvis till fortsatt arbete tillsammans med våra företag.

Ibland får jag frågan varför jag alltid talar så varmt om våra företag. Svaret är väldigt enkelt. Företagen är helt enkelt välfärdsbyggare! Utan starka, välmående och framgångsrika företag skulle vi politiker inte få lika mycket pengar att fördela till vård, skola, omsorg och andra nyttigheter. Det är i näringslivet dessa resurser skapas och därför är näringslivsfrågorna kanske de mest strategiskt viktiga frågorna att arbeta med om man vill upprätthålla en bra välfärd. Därför kommer jag enträget att fortsätta arbeta med näringslivsfrågorna för att vi ska bli ännu bättre i Markaryds kommun!

torsdag 27 september 2018

Ny dansk konsul i Kronoberg

För några veckor sedan fick jag en inbjudan från Kongelig Dansk Ambassad och det danska ambassadörsparet Bodil och Ove Ullerup att närvara vid mottagningen för den nya danska konsuln i Kronoberg. Danmark har gjort ett mycket bra val genom att utse krögaren och entreprenören Per Bengtsson på PM & Vänner till ny dansk honorärkonsul i Kronoberg.

Idag var det så dags för mottagning och öppning av det nya danska konsulatet på PM & Vänner Hotel i Växjö. Ambassadören Ove Ullerup berättade i sitt tal hur han lärt känna Per Bengtsson i samband med att PM stod för maten vid en tillställning på svenska ambassaden i Köpenhamn för drygt fyra år sedan och hur deras bekantskap därefter växt. När en ny konsul nu skulle installeras var det naturligt att valet föll på Per.


Per berättade i sin tur om sina kontakter med Danmark, inte minst på den gastronomiska sidan, och konstaterade att man genom PM & Vänner Hotel kommer att erbjuda ett konsulat som är öppet dygnet runt alla årets dagar.

Kontakterna med Danmark är viktiga för Kronoberg och Markaryds kommun. Av de ca 8.500 danskar som bor i Småland återfinns nästan 2.000 av och till i Markaryds kommun, bland annat som ägare av fritidshus. Genom konsulatet i Kronoberg finns möjlighet att knyta nya kontakter med vårt grannland, vilket vi förhoppningsvis ska kunna utveckla ytterligare. 

måndag 10 september 2018

TACK för förtroendet!

Tack, alla väljare i Markaryds kommun som än en gång visar förtroende för Kristdemokraterna i Markaryd!

Resultatet i valet till kommunfullmäktige i Markaryd blev än en gång överväldigande. Visserligen nådde vi inte lika högt som i förra valet utan minskade till 39,4 %, vilket innebär att vi på valnatten går från 16 till 15 mandat. Mot bakgrund av SD:s framgångar och den mycket stora inflyttningen av nyanlända till den norra kommundelen med allt vad det inneburit, känns det överväldigande att vi för tredje valet i rad når ett så här högt valresultat i kommunvalet.

Tillsammans med M och C, som behåller sina mandat kommer vi även i fortsättningen att ha en stabil Alliansmajoritet i Markaryds kommunfullmäktige med ett sammantaget valresultat om 52 %, eller 19 av 35 mandat. Även om det skulle bli någon förändring efter onsdagens slutliga sammanräkning kommer det inte att påverka majoritetsförhållandet i kommunen.

Minst lika roligt är det att Kristdemokraternas andel av riksdagsrösterna ökade till 10,7 %, en ökning med 3,2 % procentenheter.Även i valet till regionen ökade vi till 14,5 %, en ökning med 0,6 procentenheter. För fyra veckor sedan var KD helt uträknade från Riksdagen, men vi - och inte minst vår fantastiska partiledare Ebba Busch Thor - har visat att man inte ska räkna ut oss i förväg!

Det kommer att ta tid att smälta det här, men det är en fantastisk känsla att ännu en gång få ett så stort stöd och därmed få en bekräftelse på att jag och vi förvaltat det förtroende vi fått. Därför är det med mycket stor ödmjukhet jag försöker ta in det här resultatet. Just nu vill jag bara uttrycka mitt och hela gruppens stora och innerliga TACK till alla väljare i kommunen som har trott på oss och som än en gång valt att ge oss ert stöd. 

Samtidigt är det med blandade känslor som jag tar del av valresultatet i övrigt. SD:s framgångar på alla tre nivåerna innebär ett helt nytt politiskt landskap. Resultatet speglar ett stort missnöje mot de etablerade partierna som man måste förhålla sig till. Helt klart är att vi går en orolig tid till mötes, inte bara i riksdagen utan även i många landsting och kommuner. Därför är det med blandade känslor jag gör den här personliga och kortfattade valanalysen sent på valnatten. 

Mitt i allt detta lovar i alla fall jag och mina vänner i Kristdemokraterna och Alliansen att göra vårt yttersta för att förvalta förtroendet så klokt och förnuftigt som vi kan – för Markaryds kommuns bästa! Tack ska ni ha!

fredag 31 augusti 2018

Invigning av Nobelmuséets utställning i Markaryd
Idag hade vi den stora glädjen att få hälsa Nobelmuséet välkommen till Markaryd! För första gången invigdes en utställning från Nobelmuseet utanför Stockholm. Syftet med utställningen är att visa elever hur nyfikenhet på naturvetenskap, teknik och matematik kan förändra världen. Detta är resultatet av ett unikt samarbete mellan Nobelmuseet, Maker tour – Mot nya höjder, NIBE och Markaryds kommun. Utställningen lockade en kvarts miljon besökare i Stockholm och kommer nu att visas under sex månader i Markaryd.

På plats fanns Nobelmuséets chef Olov Amelin som invigningstalade tillsammans med Therése Ullström, utbildnings- och kulturförvaltningen, Markaryds kommun, Christel Gustafsson, utvecklingsdirektör, Region Kronoberg samt Gerteric Lindquist, VD och koncernchef i NIBE. Varje talare knöt samman ett band från respektive part som symboliskt visade på det goda och nära samarbete som gjort den här utställningen möjlig.
Nobelutställningen i Markaryd består egentligen av två delar. Ett besök på själva Nobelutställningen, där man får lära sig mer om de banbrytande upptäckter som några nobelpristagare varit med om att ta fram. Detta sker i en interaktiv miljö, där besökarna själva får vara en del och upptäcka innovationerna. Dessutom ingår ett arbetsplatsbesök på en industri i Markaryd där man får se och uppleva hur nyutvecklad teknik används i verkligheten. Totalt är det elva företag i Markaryd som på så sätt öppnar upp sina verksamheter för besökarna.
Samtliga skolor i regionen bjuds nu in för att eleverna ska få lära sig mer och förhoppningsvis utveckla ett intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Kostnaden för resorna betalas av Region Kronoberg och redan nu tycks intresset från länets skolor vara mycket stort. Markaryds kommun finansierar själva Nobelutställningen och NIBE har upplåtit lokalerna, som renoverats och inretts på ett smakfullt sätt. På bottenplanet finns själva Nobelutställningen, medan man en våning upp kan ta del av Markaryds industrihistoria fram till idag liksom några världsledande produkter inom NIBE:s stora sortiment av energilösningar.
Det är fantastiskt roligt att vi lyckats få Nobelutställningen till Markaryd och jag är stolt över att Markaryds kommun fått vara med som en bidragande del till att förverkliga det här projektet. I Markaryd har vi ett fantastiskt bra samarbete mellan näringslivet och kommunen och ett av våra gemensamma mål är att stimulera våra elevers intresse för naturvetenskap och teknik. Självklart hoppas jag att många ska ta tillfället i akt att besöka utställningen och imponeras av några av de människor och innovationer som ligger till grund för och används i flera av de produkter som idag tillverkas i olika företag i Markaryd.

Ett stort tack till alla som bidragit för att göra hela det här projektet möjligt! 

torsdag 16 augusti 2018

Gör Solhäll till en del av ett framtida äldrecentrum i Strömsnäsbruk

Kristdemokraterna i Markaryd vill göra Solhäll till en del av ett framtida äldrecentrum. I och med möjligheten att skapa trygga och anpassade boenden i Strömsnäsbruk, samtidigt som servicecentralen Stig In renoveras, finns det goda möjligheter att även utveckla Solhäll som en del av ett framtida äldrecentrum. Det finns en stor potential att göra något riktigt bra i området för och tillsammans med våra äldre.

Den satsning som Markaryds kommun och Victoria Park nu gör gemensamt för att tillskapa trygga och anpassade boenden för äldre i Strömsnäsbruk, samtidigt som servicecentralen Stig In renoveras och förstärks med en rad faciliteter för de äldre, har rönt ett stort intresse. Sannolikheten är ganska stor att projektet kommer igång inom kort.

I och med detta ser Kristdemokraterna i Markaryd att det finns en stor potential att involvera även fastigheten Solhäll som en del av ett framtida äldrecentrum i Strömsnäsbruk.

Under nästan tre år har kommunen drivit ett HVB-hem för kommunplacerade, ensamkommande ungdomar i Solhäll, en verksamhet som avvecklades vid halvårsskiftet. Genom att kunna erbjuda ett HVB-hem på hemmaplan har kommunen kunnat ta emot de anvisade ungdomarna, som kommunen haft en skyldighet att ta emot, genom platser i egen regi. Migrationsverket har stått för alla kostnader och bruttointäkten, bara för HVB-hemmet i Solhäll, har varit ca 30 miljoner kronor.

Under den omfattande renoveringen av Stig In som kommer att ta ca ett år i anspråk från start, kan Solhäll användas som ersättningslokal för den ordinarie verksamheten.

Därefter finns stora möjligheter att använda Solhäll för att utveckla äldreomsorgen i Markaryds kommun så att hela området kan användas för en satsning för att höja service och kvalitet för våra äldre, inte bara i norra kommundelen, utan i hela kommunen.

Det finns flera möjligheter till inriktningar och exempel på verksamheter som det kan vara möjligt att utveckla i Solhäll:
 • Ersättningslokal för den ordinarie verksamheten i Stig In under renoveringstiden.
 • En del av ett större äldrecentrum för hela kommunen.
 • Möjlighet att nyttja mindre trygghetslägenheter under kortare perioder då man känner sig otrygg. Detta kan ske både med och utan biståndsbedömning beroende på omfattning och innehåll i servicen efter den enskildes behov. Närhet till dygnet runt-service kan kopplas till utökad verksamhet på Stig In.
 • Lokaler för en utökad och mer omfattande social samvaro.
 • Mötesplats för att bryta ofrivillig ensamhet och motverka psykisk ohälsa.
 • Väntjänst.
 • Tillgång till lokaler för pensionärsföreningarna.
 • En del i ett förstärkt anhörigstöd.
 • Möjlighet att utveckla verksamhet och platser för geriatriska specialiteter.
 • Lokaler för träning och rehabilitering.
 • Möjlighet för externa aktörer att erbjuda fotvård, massage och annan service som inte faller under kommunens ansvar.
 • Möjlighet att snabbt kunna användas som särskilt boende om demografin förändras och behov uppstår.

Det finns säkert ännu fler användningsområden för äldrevården som vi kan utveckla. Detta ska naturligtvis ske i samråd med de äldre och våra ansvariga verksamheter. 

Om det blir ett stort gensvar för vår gemensamma satsning på tryggt och anpassat
boende centrala Strömsnäsbruk ökar självklart underlaget och möjligheterna till en ökad service för de äldre där vi hoppas kunna utveckla hela området inklusive Solhäll.

Kristdemokraterna i Markaryd vill arbeta för en utveckling med denna inriktning och
kommer i det fortsatta budgetarbetet att verka för att medel avsätts för att involvera även Solhäll i en kommande äldresatsning.

tisdag 14 augusti 2018

Stort intresse för tryggt och anpassat boendeÖver 60 personer mötte upp i eftermiddags när Markaryds kommun och Victoria Park hade bjudit in till ett informationsmöte om den gemensamma satsningen i Strömsnäsbruk på ett tryggt och anpassat boende för äldre. Det är verkligen roligt att vår satsning röner ett så stort intresse.

Redan före sommaren fick alla personer från 70 år och uppåt ett personligt brev med en liten broschyr om satsningen. Under sommaren har det inkommit mellan 15-20 intresseanmälningar och ytterligare ett antal kom in igår. För att Victoria Park ska gå igång med sin del av renoveringen, vill man ha fem undertecknade hyreskontrakt. Bedömningen efter mötet igår är att man kommer att klara detta, vilket skulle innebära att vi kör igång.


Totalt finns det 19 lägenheter i fastigheterna som ska renoveras, göras tillgängliga och erbjudas som tryggt och anpassat boende. Därutöver ska det ske en renovering av fastigheternas exteriör och en rejäl satsning på utemiljön.

Kommunens servicecentral ska renoveras på samma sätt och här ska servicen öka med värd/värdinna och matservering alla dagar i veckan, lokaler för social samvaro, gym, hobbyrum, sinnesrum, filmrum och en rad andra faciliteter. En hel del av vad som ska erbjudas ska naturligtvis arbetas fram i samråd med de boende i trygghetslägenheterna.


Totalt uppgår satsningen till ca 16 miljoner kronor, där Markaryds kommun och Victoria Park satsar ca 8 miljoner kronor vardera på sin respektive del av projektet.

I förlängningen hoppas vi även kunna inkludera Solhäll som kan bli en resurs i ett framtida äldrecentrum i kvarteret. Inledningsvis kommer Solhäll att användas som ersättningslokal för socialtjänstens verksamheter under tiden Stig In renoveras, men därefter kan fastigheten användas för olika ändamål inom äldreomsorgens verksamheter, något som ytterligare skulle förstärka satsningen på ett äldrecentrum i Strömsnäsbruk.

Det känns verkligen roligt att erbjuda våra äldre denna möjlighet redan innan valet. Kommunfullmäktige har redan avsatt drygt 8 miljoner kronor i nästa års budget för att genomföra projektet, så här talar vi om leverans innan valet. Sedan hoppas jag naturligtvis att få tillräckligt stöd för att driva igenom mina och Kristdemokraternas visioner för hela kvarteret under den kommande mandatperioden. Man kan lita på KD i Markaryd!

fredag 10 augusti 2018

KD vill att man ska kunna tanka biogas i Markaryds kommun

Bilden lånad från www.bengtsfors.se

För att göra det möjligt att ställa om från fossildrivna fordon till mer miljövänliga, räcker det inte med enbart fler laddstolpar för elbilar. Därför vill Kristdemokraterna i Markaryd göra det möjligt att även tanka med biogas. Redan under augusti kommer jag att ta initiativ till att en tankstation för biogas ska kunna etableras i Markaryds kommun.

I samband med att beslut fattades i kommunfullmäktige i februari i år om att bilda ett gemensamt avfallsbolag tillsammans med Växjö, Lessebo, Älmhult, Tingsryds och Markaryds kommuner fattades även ett beslut om att införa fastighetsnära insamling av hushållens mat-, rest- och förpackningsavfall.

Under hösten 2018 kommer det nya avfallsbolaget SSAM (Södra Småland Avfall och Miljö) att handla upp en ny entreprenad för fastighetsnära insamling av hushållens mat-, rest- och förpackningsavfall för Markaryd och Älmhults kommuner. Jag sitter som kommunens representant i avfallsbolagets styrelse och tycker att man i samband med denna upphandling ska ställa krav på att insamlingsfordonen ska köras på biogas.

Diskussioner har därför förts under våren med en aktör som är intresserad av att etablera en tankstation för biogas i Markaryd under förutsättning att beslut fattas att kommunen prioriterar ett antal biogasdrivna fordon i samband med kommande fordonsinköp samt att de renhållningsfordon som ska handlas upp inom ramen för insamlingsentreprenaden också kommer att drivas med biogas. En sådan inriktning skulle innebära en tillräckligt stor volym av fordon för att göra en etablering möjlig.

Biogas är ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel är utsläppen av koldioxid upp till 90 procent lägre med biogas. Dessutom ger gasdrivna fordon sänkta utsläpp av kväveoxider och partiklar.

Genom införandet av fastighetsnära insamling av hushållsavfallet kommer den organiska fraktionen av avfallet att sorteras för sig och skickas till en rötningsanläggning. Den fastighetsnära insamlingen bidrar då till produktion av biogas. Om sedan biogasen kan användas till att driva våra insamlingsfordon, blir miljöeffekten för Markaryds kommun ännu bättre.

Under våren har Markaryds kommun handlat upp fem stycken elbilar till socialförvaltningen. Leveranstiden på elbilar är dock lång, upp till ett år, vilket innebär att elbilarna inte kommer att kunna levereras förrän en bit in på nästa år. Om en tankstation för biogas etableras i Markaryds kommun skulle detta innebära betydligt större möjligheter att snabbare ställa om till en fossilbränslefri, och därmed mer miljövänlig, fordonsflotta för Markaryds kommun. Dessutom skulle en tankstation för biogas göra det möjligt för såväl privatpersoner som företag att gå över till biogasdrivna fordon.