onsdag 14 november 2012

Högt förtroende för politikerna i Markaryd

Medborgarna i Markaryd är klart nöjdast i länet då det gäller förtroendet för de lokala politikerna. På frågan hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa får man betyget 7,0 av tio möjliga och på frågan hur väl man lyssnar till invånarnas synpunkter blir betyget 6,0. Båda resultatet är klart bäst i länet och även i topp bland landets samtliga kommuner. Det visar en undersökning som SKL publicerar idag baserad på statistik från SCB.
 
– Det är mycket glädjande att de förtroendevalda i kommunen uppfattas så positivt, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i en kommentar. Det visar att vi har en vital och väl fungerande lokal demokrati. Undersökningen visar också att många av de förtroendevalda i Markaryds kommun är gifta, högutbildade, småbarnsföräldrar som jobbar inom den privata sektorn.
 
Idag presenterade SKL den undersökning om de förtroendevalda i landets kommuner man genomfört tillsammans med SCB. Syftet med undersökningen är bl a att spegla hur väl sammansättningen av förtroendevalda återspeglar befolkningens sammansättning.
 
Följande resultat redovisas för de förtroendevalda i Markaryds kommun: 
 
 • Markaryd har, tillsammans med Ljungby och Växjö, jämnast könsfördelning bland de förtroendevalda; 55 % män och 45 % kvinnor.
 • Andelen förtroendevalda i åldern 18-29 år är något färre och andelen 50-64 år är något fler än befolkningen i övrigt i kommunen.
 • Andelen utrikes födda är ganska väl representerade.
 • Andelen gifta förtroendevalda är högre än genomsnittet i kommunen.
 • Andelen småbarnsföräldrar som är förtroendevalda i Markaryd är högst i hela Kronoberg.
 • Över 60 % av de förtroendevalda i Markaryd arbetar inom privat sektor.
 • Andelen förtroendevalda med eftergymnasial utbildning är betydligt högre än genomsnittet i kommunen.
 • Medborgarna i Markaryd är klart nöjdast i länet då det gäller förtroendet för de förtroendevalda.
 •  
 • Läs hela rapporten här.
 •  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar