fredag 5 november 2010

Utvärdera ledarstilen i Kristdemokraterna!

Debattartikel av mig i dagens Kristdemokraten:

Efter en valrörelse ska partiet noga utvärdera vad som gick fel och vad vi kan göra bättre. Det gäller också våra hjärtefrågor. Men lika viktigt är det att utvärdera ledningsfunktionerna och ledarstilen i partiet.

Vad jag, med beklagan, kan konstatera, är att Göran Hägglunds senaste utspel får konsekvenser för kristdemokrater runt om i landet i deras strävan att skapa valfrihet för föräldrarna genom vårdnadsbidraget.

Jag, och flera med mig, anser att Hägglund valt helt fel fråga för att dra igång den process av analys och eftertanke som nu bör ske. När partiledaren själv gör detta utspel, signalerar det en förändrad inriktning på det medel, vårdnadsbidraget, som partiet beslutat välja för att nå målet; valfrihet för familjerna.

Vid de senaste två partistyrelsemötena efter valet har partistyrelsen i stort sett enhälligt lyft fram vårt agerande i sjukförsäkringsfrågan som en av de viktigaste faktorerna till att vi tappade röster i riksdagsvalet. Många beskrev hur motsägelsefullt väljarna upplevde vårt budskap om ”ett mänskligare Sverige” och hur illa detta budskap harmonierade med vårt agerande som parti inom Alliansen i denna fråga. Analysen delas av många andra kristdemokrater.

Om Hägglund valt att lyssna till partistyrelsens analys, hade vårt agerande i sjukförsäkringsfrågan varit klockrent att lyfta fram som ett exempel där kristdemokraterna vill se en omprövning av politiken. Det hade skapat enighet inåt, tydlighet utåt, det hade samlat partiet och stärkt många kristdemokrater. Det hade varit en tydlig signal till inte minst moderaterna, att vi tänker vara det parti som värnar om de svagaste i samhället. Men i stället valde Hägglund vårdnadsbidraget, en fråga som ingen i partistyrelsen pekat ut som en direkt förlorarfråga.

Jag är förvånad över att partistyrelsens analys väger så lätt när Hägglund väljer vårdnadsbidraget som prioriterad fråga för omprövning. Det visar att någon valt en annan strategi än partistyrelsen. Frågan är vilka maktstrukturer som finns runt partiledaren och som väger tyngre än partistyrelsen?

Det är dessvärre inte första gången Hägglund och hans rådgivare tar saken i egna händer och tillämpar en strategi som är i otakt med partiets medlemmar och gräsrötter.
I en artikel på DN Debatt samma vecka som partistyrelsen skulle sammanträda, tillkännagav Hägglund att det var dags att göra helt om och sluta driva förra valets stora fråga – halverad moms på alla drivmedel. Konsekvensen av detta får vi fortfarande leva med, åtminstone i vissa delar av landet. Jag frågar mig hur ett ledarskap som svänger så drastiskt i sitt politiska budskap ska vinna förtroende i väljarkåren?

Ytterligare en fråga som partiet inte hängde med i, var frågan om abort för utländska kvinnor. Här gick Hägglund i regeringsställning emot partiets dittillsvarande linje och förväntade sig att partiet snabbt skulle ställa om. Resultatet blev en uppslitande debatt både i sak och form, helt i onödan.

Under ytan hörs den interna kritiken, men hur många är det som öppet vågar ifrågasätta ledarstilen? Den offentliga avrättning som Hägglund utsatte Lennart Sacrédeus för, är ett otäckt exempel på hur det kan gå för den som är obekväm.
En del av detta skrev vi om i valanalysen redan efter förra valet. Tyvärr har det inte blivit bättre. Därför måste också ledarskapet utvärderas, alltifrån partiledaren och hans stab, partistyrelsen och ner i organisationen.

Jag anser att en utomstående utvärdering måste göras av partiets ledande funktioner för att vi på bästa sätt ska kunna forma det lag som ska ha framgång i valet 2014. Utan partiet som grund, har ledarskapet inget berättigande.

Kristdemokraterna behöver en ledning som lyssnar till partiet och ger stöd till våra förtroendevalda. Ledarstilen måste attrahera, engagera och lyfta väljare och medlemmar. Frågan är vilka som klarar av denna förändring med bibehållet förtroende innan det är för sent? Som partistyrelseledamot är jag den förste att ställa min plats till förfogande om det visar sig att jag inte håller måttet.


MER FAKTA HÄR

Kommunpolitiker kritiska mot parti­ledarens svängning

• Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund har fått intern kritik för sitt utspel om att partiet bör fundera över att släppa hjärte­frågan vårdnadsbidraget.

• Det var i samband med Krist­demokraternas partifullmäktige den 22 oktober som han meddelade detta på en presskonferens.

• Flera kommunpolitiker har reagerat och säger att det nu blir svårt för dem att agera i sina kommunfullmäktige för att införa vårdnadsbidraget.

• Örebroarna Behcet Barsom, distriktsordförande, Lennart Bondeson, kommunalråd, Lars-Axel Nordell, riksdagsledamot och Ewa Sundkvist, landstingsråd,
skriver på insändarplats i veckans nummer av Kristdemokraten att partiledaren borde ha avvaktat vad partiets Framtidsstrategigrupp kommer fram till.

• Ewa Samuelsson, biträdande social­borggaråd i Stockholm, säger i tidningen Stockholm city första november detsamma.

• Den 17 december ska gruppen som leds av Michael Anefur presentera sina förslag på förnyelse för partistyrelsen.

8 kommentarer:

 1. Civilkurage! Hoppas att det tas emot av partiledaren och hans stab.

  Kom även att tänka på denna bok - kolla dessutom recensentens namn! http://www.dn.se/ledare/kolumner/de-farliga-jasagarna-1.269237

  Ola Nilsson

  SvaraRadera
 2. Huve´t på spiken, Bengt!

  SvaraRadera
 3. Personligen kan jag reta mig på det sätt Göran föregriper den nya valanalysen där det ser ut som han redan har stakat ut kristdemokraternas framtid:
  http://www.dn.se/debatt/idedebatten-bar-froet-till-kristdemokratisk-revansch-1.1193559

  Men när var de där om drivmedelsskatten? Det finns ju också ett rikstingsbeslut på att inte driva frågan vidare... Dessutom grundades inte det första beslutet på något rikstingsbeslut om jag mins rätt... man borde tänkt efter ordentligt innan man ger ett löfte som i stort sett är omöjligt att hålla... sedan kan man tycka olika om själva förslaget.

  SvaraRadera
 4. Magnus!

  Halverad moms på drivmedel var ju en av de frågor vi förde fram i valrörelsen 2006, populärt under parollen "Sänk bensinskatten". Omsvängningen kom i en artikel av Hägglund och Anders Wijkman på DN Debatt den 3 december 2007.

  Frågan debatterades sedan på Rikstinget i Norrköping 2008, då flera distrikt fick igenom sina krav att skatter på drivmedel inte får utformas så att de motverkar boende och företagande på landsbygden. Rikstingets beslut förtydligades med en skrivning att utformningen av miljö- och energiskatter måste anpassas efter människor på landsbygden, där man ofta är i stort behov av sin bil.

  Rikstinget modifierade således till viss del Hägglunds omsvängning i debattartikeln.

  SvaraRadera
 5. Skicka gärna en länk på utspelet i DN hittade den inte.

  Ja jo jag vet att vi drev den frågan 2006... min uppfattning var dock att det var en fråga som partistyrelsen plockat upp och som sedan partistyrelsen funderade om i (för mig tycks det klokt). Det enda rikstingsbeslutet i frågan är väll att vi inte ska verka för sänkt skatt på drivmedel?

  Om det var 2008 eller 2009 mins jag inte? 2008 snurrade SR del av mitt anförande om just den frågan om jag mins rätt men du har nog rätt i att skrivningarna då såg ut som du skriver. 2009 dock var man än tydligare och markerade mer i frågan, exakt hur mins jag inte får återkomma.

  Men det springande punkten är väll att PS (?) oklokt nog (har inte sett någon analys som visar att den gav röster inte ens här uppe i glesa norrland och gissa om det lappades bilar) valde att driva frågan om sänkt bensinskatt. PS (?) ändrade sig sedan (?) men om det inte var så utan bara Hägglund och Wijkman vet jag ju inget om.

  Men det blir lite av en pseudodebatt...

  SvaraRadera
 6. P.s. hittade artikeln
  http://www.dn.se/debatt/skatterna-pa-bensin-och-diesel-maste-hojas-1.558962

  SvaraRadera
 7. P.s. igen...

  redan 2007 kom partistyrelsen undan en motion om att vi skulle ställa oss mot varje sänkning av bensinskatten med att lova översyn av miljöpolitiken etc...

  SvaraRadera
 8. här kan du läsa mer:
  http://westerstrand.blogspot.com/2010/11/kristdemokraterna-forvaltarskapstanken.html

  SvaraRadera